תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אחוז בזנבו
שמות
כותב החידוש: שחר שמואל

מראה מקומות: מדרשי חז"ל

"ויאמר אליו ה' מה זה בידך ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו. ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך ה' אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב" (שמות ד, ב- ה)

משהו כאן לא מסתדר לי לוגית- אם משה בורח מהנחש, אז סביר להניח שזה משום שהנחש רודף אחריו. ואם הנחש רודף אחרי משה, אז ההיגיון אומר, שראשו של הנחש נמצא קדימה מאחרי משה, ואילו זנבו של הנחש, כבר משתרך אי שם רחוק מאחור.
ואם כך, אז כאשר משה עוצר את מנוסתו ומסתובב אל הנחש כדי לתפוס אותו, הרי שהדבר שאותו הוא יכול לאחוז, זה הראש של הנחש, ולא זנבו. כי הראש של הנחש, הוא זה שקרוב אל משה, ולא הזנב שנמצא אי שם רחוק מאחור.

אז חשבתי לומר, שאולי כאשר משה נס מפני הנחש, והנחש רדף אחריו, אז הם יצרו מעגל. כך שמצד אחד, מאחרי משה, נמצא ראשו של הנחש הרודף אחריו, ואילו מלפני משה, נמצא זנבו של הנחש שמשתרך מאחור.
כך שמהסתכלות מהצד, אתה לא יודע אם הנחש, הוא זה שרודף אחרי משה שבורח מפניו, או שמשה הוא זה שרודף אחרי הנחש שבורח מפניו.

כך שמה שמשה צריך לעשות כעת, זה לא לעצור ולהסתובב כלפי ראשו של הנחש, אלא רק לשלוח את ידו קדימה אל עבר הזנב של הנחש, ולאחוז בו.
וזה מסתדר עם כך, שה' לא אמר למשה לעצור ולהסתובב אל הנחש, אלא רק אמר לו- "שלח ידך ואחוז בזנבו".

ואני חושב שהמסר כאן הוא מאד פשוט:
בחיים אנחנו או רודפים או נרדפים, ויש ביכולתנו להפוך מנרדף לרודף. איך?
לאחוז בזנב של מי שרודף אחרינו. מה הכוונה?

במצרים, מי שרדף אחרינו, היה פרעה וכל עמו. אך מאז מי שרודף אחרינו, הוא עשיו וכל מי שעמו. למה?

אז כאשר רבקה אמנו ילדה את יעקב ועשו, מה נאמר ?
"ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו. ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב". ומשהו כאן לא מסתדר…

עשו הרי נקרא כך, כי הוא נולד עשוי עם שיער ושיניים. ואם כך שואלים חז"ל- מדוע קראו שמו עשו ולא עשוי?
את אותה שאלה מפנים חז"ל גם לגבי אחיו שנקרא יעקב כי ידו אוחזת בעקב עשו. ואם כך- מדוע קרא שמו יעקב ולא עקב?

אז מכיוון שיעקב ועשו נולדו ביחד בלידה אחת, אז גם תשובה אחת לשניהם. ומסבירים חז"ל, שאת האות י' מהשם של האח הגדול- עשוי העבירו לשמו של האח הקטן- עקב. וכך שמו של עשוי התקצר ל- עשו, ושמו של עקב התארך ל- יעקב.

אך אני חושב שהמילה "עקב", רומזת לא רק לעקב ברגלו של עשו אלא גם לאות י'.
שכן, האות הראשונה בשמו של כל אחד מאיתנו- מסמלת את הראש (שנמצא בהתחלה). ואילו האות האחרונה בשמו של כל אחד מאיתנו- מסמלת את העקב (שנמצא בסוף).
אם כך, אז בשם- "עשוי", מהי האות שנחשבת לראש? האות ע' שהיא הראשונה בשם.
אז אם האות ע' שנמצאת בראש השם "עשוי"- נחשבת לראש, אז איזו אות בשם הזה, נחשבת לעקב? האות י' שנמצאת בסוף השם "עשוי".

אך אז בא אחיו הקטן שנולד אחריו, ולקח לו את העקב הזה משמו, הכוונה שלקח ממנו את האות י' שנחשבת העקב של השם "עשוי". וזהו שנאמר "וידו אוחזת בעקב עשו", הכוונה שאחז באות י' הנחשבת לעקב בשמו של אחיו הגדול- "עשוי".

ומה עשה אותו אח קטן, עם האות י' ? הפך אותה מעקב (שהיתה בסוף שמו של עשוי) והעבירה לראש שלו, (הכוונה ששם אותה בראש שמו- יעקב).

וכאן אנו מתחברים חזרה למה שאמרנו על משה והנחש:
אמרנו, שכאשר משה נס מפני הנחש, והנחש רדף אחריו, אז הם יצרו מעגל. כך שבזמן שמאחרי משה הבורח, נמצא ראשו של הנחש הרודף אחריו, אז בד בבד מלפני משה, נמצא זנבו של הנחש. כך שבשביל לשלוט על הנחש, מה משה היה צריך לעשות? לאחוז בזנבו שנמצא מלפניו. והייתי אומר שכך גם כאן:
כאשר יעקב בורח מפני עשו הרודף אחריו, אז גם כן נוצר מעגל. "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסבוני"- נוצר סיבוב בין יעקב לעשו.
כך שבזמן שמאחרי יעקב, נמצא ראשו של עשו הרודף אחריו, אז בד בבד מלפני יעקב, נמצא עקבו של עשו, והכוונה לאות י'.
אז מה הוא צריך לעשות כדי לשלוט עליו? לאחוז בעקבו שנמצא מלפניו, והכוונה לאות י'.

ולמה האחיזה באות י', שולטת בעשו?
לשם כך צריך קודם לשאול, למה עשו רודף אחרינו?

והתשובה היא, כדי להשיבנו למוטב, שנאמר "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו". אם עם ישראל לא אוחזים בתורה ואין קול יעקב נשמע, אז עשיו רודף אחרינו כדי לשלוח בנו את ידיו לפגוע בנו, שנאמר "על חרבך תחיה".
אז מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה?
לאחוז בתורה. ואז יקויים הפסוק "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". עשו יקח את חרבו, ויהפוך אותה לכלי עבודה שישתמש בה, כדי לעבוד בשבילנו, שנאמר "ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם".

ואני חושב שזו הסיבה, מדוע "וידו אוחזת בעקב עשו", הכוונה באות י' של עשוי.

כי האות י', מסמלת אולי את עשרת הדיברות, שטומנים בתוכם את כל התורה. אז כאשר אנו לא מקיימים את התורה, אז עשו רודף אחרינו בתביעה- מדוע אנו לא עושים את מה שכתוב בתורה. אז מה צריך לעשות כדי שיפסיק לרדוף אחרינו?
לאחוז בעקבו- באות י'. הכוונה לאחוז בתורה שבשמה הוא בא לתבוע אותנו, ופשוט לקיימה.

ולכן הוא לקח ממנו את האות י', שרומזת לעשרת הדיברות, שיש בהם 172 (עקב) מילים. כדי לומר לו, שאנו בהחלט מקיימים את התורה, ולכן אינך יכול לפגוע בנו.

אותו דבר עם מה שאמרנו על משה והנחש.
הנחש זה פרעה. היכולת שלו לרדוף אחרינו, זה בגלל העוונות שלנו (חטאו של אדם הראשון שנעשה ע"י הנחש). הם אלו שנותנים לו את הכוח עלינו. אך מה קורה כאשר אדם שב בתשובה מאהבה?
אז העוונות שלו נהפכים לו לזכויות, ואז אפשר אולי לומר, שאותו עוון שנתן כוח לפרעה לרדוף אחרינו, מתנתק ממנו והופך כעת להיות הכוח שלנו לרדוף אחרי פרעה ולאחוז בזנבו.

((( וכדי לסבר את האוזן, אפשר לומר כך- כאשר אנו חוטאים, אז ה' נותן בידי אויבנו, חרב כדי לפגוע בנו. אך כאשר אנו שבים בתשובה, אז החרב הזו עוברת לידיים שלנו כדי שאנו אלו שנפגע באויבנו. )))

במילים אחרות, המעגל ישאר אותו מעגל, והריצה אחד אחר השני, תמשיך לנוע באותו כיוון, אלא שהתפקידים ישתנו. אם לפני כן, פרעה הוא זה שרדף אחרינו ואנו ברחנו מפניו, אז אחרי שנשוב בתשובה, אנו נמשיך לרוץ במעגל, אלא שכעת אנו אלו שנרדוף אחריו והוא זה שיברח מאיתנו.

וזה אולי מה שאומר ה' למשה. אתם יודעים מה נותן לפרעה (לנחש) את הכוח לרדוף אחריכם? העוונות שלכם.
את העוונות שלכם, מסמל הזנב. ברגע שתחזרו בתשובה, אז הזנב הזה יהפוך לזכויות בידכם, והכוונה למטה שאיתו תרדפו אחרי הנחש (פרעה) כדי להכותו (בראשו).

אז כמו שבשביל לשלוט בעשו, אז "וידו אוחזת בעקב עשו", וכך שמו שונה מ- "עקב", ל- "יעקב", ר"ת- ביטול קליפת ישמעאל עשו, (יעקב קיבל שליטה על שניהם), כך גם אתה משה. בשביל לשלוט בפרעה, אז "שלח ידך ואחוז בזנבו"- באות י' של עשוי, (שהרי משה = 345. פרעה = 355. אז מה משה צריך לעשות כדי להגיע ליכולת לשלוט על פרעה? לאחוז באות י' ולהוסיף אותה אליו, שנאמר "כי זה לך האות") ואז הנחש יהפוך למטה בידך, שאיתו תוכל להכות את פרעה ב- י' מכות.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים