תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אלול – ימי תשובה
דברים
כותב החידוש: מאיר בוים

מראה מקומות: וילך, לא, יח

"פרשת וילך"

"ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" {לא יח},

לחדרו של הרה"ק הר"ר ברוכ'ל ממעז'יבוז' זיע"א התפרץ נכדו הקטן מתייפח בבכי, הסבא שאל אותו למה תבכה והזאטוט השיב: שיחקתי עם חברי במחבואים אני התחבאתי וכולם צריכים היו לפי כללי המשחק לחפש אחרי אך הנה כבר חלפו כמה שעות שאני נחבא והם בגדו בי ואף אחד אינו מחפש אותי, לשמע דברי הינוקא התייפח הסבא אף הוא בבכי סוער הלא אף הקב"ה בוכה במסתרים מדוע לא מחפשים כתוב "ואנכי הסתר אסתיר פני" {דברים לא יח} למה הוא מסתתר מפנינו אם לא בשביל שנחפש אחריו כפי שכתוב "ובקשתם משם את ד' אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" {דברים ד כט} אומר ד' – אם תבקשו אותי תמצאוני ואף אחד אינו מחפש,

וזהו מטרת ימים אלו הנקראים ימי תשובה שבימים אלו אנו מחפשים אחרי הקב"ה שבמסתרים שמבקש מאתנו "שובה אלי ואשיבה אליכם" {מלאכי ג ז} "שובה אלי" – חפשו אחרי ואם תחפשו תמצאו ו"אשיבה אליכם" – ואמחל לכם על עוונותיכם רק דבר אחד שצריכים אתם לעשות הוא "שובה אלי" – חפשו אחרי,

אבל אין זה כ"כ פשוט משום שיש משהו הקורא לנו מחוץ למשחק המחבואים ומשכנע אותנו אל תחפש את הקב"ה משום שבמילא לא תמצא אותו ולא יקבל תשובתך שהרי אתה חוטא גמור ופושע והרי הוא היצר הרע שאין אומר זאת אלא בשביל שלא נבוא לחפש ואז יקבל תשובתינו ואז לא יוכל לקטרג,

וכענין זה מסופר על המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון זצ"ל באחד שהיה בא להשתתף בשיעורים ובשיחות מוסר שלו פעם נעדר מהשיעור ולא בא, למחרת שאלו רבי שלום מדוע לא בא ענה לו הבחור כי הוא היה במשחק כדורגל הרב שאלו כיצד הנוהג של המשחק ענה לו זורקים כדור במגרש ובועטים בו ויש שוער עומד בשער המונע כניסת הכדור התעניין הרב ושאלו בפליאה הלא לאחר שהשוער הולך תוכל להכניס את הכדור בשער כמה פעמים ומדוע צריך להתאמץ בעודו עומד בשער ענה לו בחור בתמימות כל החכמה היא בעוד שהשוער עומד למנוע כניסת הכדור השיב לו הרב ישמעו אוזניך מה שפיך דובר כל החכמה היא לעבוד את ה' כאשר יצר הרע רוצה לפתות את האדם והוא מונע את עצמו בעבור כבוד שמים זוהי החכמה,

ואפילו אם המלך כבר מתחבא כמה שעות ושנים טובות אין זה מאוחר מדי אלא יכולים עוד לחפש אחרי הקב"ה והוא מחכה בסבלנות ורוצה בתשובה שלנו,

בספר יינה של תורה מביא על אחד מהצדיקים שכאשר היה מגיע לתיבת המלך המשפט חיל ורעדה היה אוחז אותו ושאלוהו החסידים לפשר הדבר השיב להם ע"פ הגמרא {גיטין נו.:} שכאשר בא רבי יוחנן בן זכאי לקיסר אמר לו שלום עליך המלך אמר לו הקיסר אם אני מלך היכן היית עד עכשיו וכמו כן כשאמרתי מלך נרתעתי היכן הייתי עד עכשיו,

רואים שאפילו שהיה מפחד ונרעד בכל אופן היה צועק המלך המשפט שיודע הוא שהקב"ה מקבל כל שב ואפילו רשעים אבל צריך רק לחפש אחריו ולשוב בתשובה שלימה,

מספרים על החידושי הרי"ם זצ"ל ששאל חסיד של אחד האדמורי"ם הקודמים איזו דרשה הוא שמע מרבו לפני התקיעות נענה החסיד ואמר שרבו רק המשיל להם משל כדלהלן בעיירה אחת חי גביר אדיר מוקיר תורה שהיה לו יקב בבעלותו וממנו התפרנס בכבוד בחול המועד הטריח את עצמו רב העיירה לבא לבקר בבית העשיר הנ"ל כהוקרה על מעשי הצדקה והחסד שהוא מקיים בעניי העיירה והעשיר כמובן התרגש מאד למראה האורח הנכבד שזכה לקבל בצל קורתו וביקש ממשרתו לרדת מיד אל המרתף ולהביא את היין המשובח ביותר שישנו שם והוא תיאר למשרת בדיוק היכן מקומה של החבית השמורה הזאת והנה חולפת שעה ארוכה והמשרת טרם שב עם היין התנצל הגביר בפני הרב וירד בעצמו לבדוק מה קרה כבר בפתח המדרגות המובילות למרתף עלה באפו ריח חריף של יין שהלך והתגבר ככל שירד והתקרב אל המרתף עצמו הוא התקדם בחשש ובהגיעו למטה חשכו עיניו רוב החביות היו פתוחות כשהיין נוזל מהם המרתף כולו מלא בבקבוקים שבורים שגם מהם נשפך היין בלי מעצור עוד מעט קט וכל רכושו ירד לטמיון מיד התחיל לעבוד בקדחתנות לסגור את הברזים ובין לבין חיפש את המשרת שירד כאן בשליחותו לא חלף זמן רב והמשרת נמצא מתגולל שיכור באחת הפינות כשבידו בקבוק מהיין המשובח ביותר פתה הגביר בצעקות על המשרת מה עשית איך גרמת לי נזק שכזה והמשרת לא רק שלא קבר את עצמו מבושה או לפחות התנצל באיזה תירוץ מתוך שכרותו כי רבה הוא פשוט פתח את פיו בחוצפה והחל לצעוק לעומת אדונו הנני דורש משכורת גבוהה יותר כך נראה האדם בראש השנה כל השנה הוא חוטא והורס כל חלקה טובה מחריב בחטאיו בעולמות העליונים וגורם צער לשכינה ממנה הוא מתרחק וכשמגיע ראש השנה לא די בכך שהוא לא מתבייש להראות פניו אלא הוא עוד מעיז לבקש העלאה במשכורת יותר פרנסה יותר נחת יותר בריאות,

אלא מה אנו צריכים לעשות כדי לבא לחיתום הדין כשכן נוכל לבקש בקשות וימלא לנו השי"ת בקשתינו צריכים אנו לחזור בתשובה ולקבל קבלות ואפילו במקצת שהרי אמרו חז"ל {שבת קד.} "הבא לטהר מסייעין אותו ועוד אמרו חז"ל {מדרש שה"ש} "אמר הקב"ה פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם.

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים