תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אלפיים שנות תורה
בראשית
כותב החידוש: ישראל עזרן

מראה מקומות: בראשית יב, ה

כתוב בגמ' (עבודה זרה ט, א), תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם, שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח, ומבואר שאלפים שנות תורה מתחילים מהזמן שאברהם היה בן נ"ב שנים שאז התחיל, ואת הנפש אשר עשו בחרן" וכדאיתא בתרגום אונקלוס "דשעבידו לאורייתא" והיינו שרק מהזמן שאברהם התחיל ללמד תורה לאחרים מתחילים אלפיים שנות תורה.

והדברים צ"ב מה הטעם שלא מתחילים מהזמן שאברהם אבינו למד תורה לעצמו, מה מיוחד בכך שלימד תורה לאחרים.

והנה בפרשת הפיכת סדום מבואר שאברהם אבינו לא ביקש רחמים על פחות מעשרה כיון שלמד מנוח שלא היו אלא רק ח' צדיקים [נח ובניו ונשותיהם] ולא הגינו על דורם, והדבר צ"ב מה הטעם שאברהם הצליח להשפיע על דורו ונח לא הצליח להשפיע על דורו, ואין לומר שנח לא היה טורח להשפיע על דורו, דבגמ' (סנהדרין קח, א) איתא שנח היה מוכיח את בני דורו שיחזרו בתשובה, ואע"פ כן לא שמעו בקולו.

ורואים מזה יסוד שהדרך היחידה להשפיע על אנשים רחוקים ולקרבם לתורה זה רק ע"י לימוד תורה, לא מועילים דברי מוסר ותוכחה לאדם שרחוק מתורה, רק ע"י שיראה ויטעם את אור התורה 'המאור שבה מחזירן למוטב', וזה הטעם שאברהם הצליח להשפיע על דורו ונוח לא הצליח, משום אברהם קרב אנשים לתורה הראה להם את אור התורה וזה כבר גרם להם לעשות תשובה, אך נוח לא ניסה לקרב אותם ע"י לימוד תורה אלא ע"י דברי מוסר וזה גרם שהם היו בזים לדבריו ובכך רק החמיר מצבם.

רואים בכמה מקומות שחלק בלתי נפרד ממצות לימוד תורה זה ללמד תורה לאחרים, בברכת התורה אומרים 'והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן אומרים בברכת אהבת עולם 'ותן בלבנו וגו' ללמוד וללמד' וכן כתוב בגמ' בסוטה (לז, ב) שכל מצוה נכרתו עליה ד' בריתות 'ללמוד וללמד לשמור ולעשות', רואים מכל הנ"ל שחלק בלתי נפרד ממצות לימוד תורה זה גם ללמדה לאחרים, ןאפשר משום שתכלית הבריאה שיהיו קרובים לקב"ה והדרך היחידה להתקרב לקב"ה זה ע"י לימוד תורה בבחינת אורייתא וישראל וקוב"ה חד הוא, והתאחדות עם הקב"ה זה רק ע"י שכולם ביחד קרובים לקב"ה זהו האיחוד המושלם.

וזה הטעם שא"א לקרב אדם לקב"ה ללא לימוד תורה משום שזאת הדרך היחידה שבן אנוש יכול ע"י להיות שייך אליו יתברך, ולולא זאת אין דברי המוסר יכולים לעוררו כלום כיון שאינו שייך לקדושה ואין בתוכו את החיבור שאפשר לעוררו ביתר שאת ע"י דברי מוסר והתעוררות.

ונראה שזה הטעם שאלפים שנות תורה מתחילים רק מואת הנפש אשר עשו בחרן שאז אברהם אבינו לימד תורה, דזה צורת התורה השלימה שהיא עוברת לאחרים, וכשאדם לומד תורה לעצמו אין זה תורה מושלמת.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים