תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

אמירה לבעל חיים מאולף לעשות פעולה האסורה בשבת
כללי
כותב החידוש: יוסף מולסון

מראה מקומות: רמב"ם הלכות שבת פרק ו' הלכה א'

ראיתי ונתון אל לבי לדון בדין בעלי חיים המאומנים לעשות חפצו של האדם כמו שמבואר במסכת ידים (פרק א' משנה ה') שהקוף נוטל ידיו של האדם. האם יש איסור לומר או לרמוז לבעלי חיים שיעשו מלאכה בשבת (כגון לומר לכלב להביא לו חפץ אסור) כמו שנאסרה אמירה לנכרי?

כתב הנשר הגדול רבנו הרמב"ם (הלכות שבת פרק ו' הלכה א') וזה לשון קדשו" אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת אע"פ שאינו מצווה על השבת, ואע"פ שאמר לו מקודם השבת, ואע"פ שאינו צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת. ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן. ע"כ לשון הרמב"ם. וכתב בהגהות מיימוניות (פרק ו' מהלכות שבת אות ב') שאסור ליתן לנוכרי מעות בערב שבת שיקנה לו למחר ביום השוק.

ואחר הודיע אלקים אותנו כל זאת הבא נבא לדברי עצם השאלה. ותבט עיני בשו"ת אור לציון (חלק א' סימן כג) ששאל האם יש איסור אמירה לבעלי חיים בשבת שיעשו מלאכה, כמו איסור אמירה לנכרי, או לאו? וענה שיש איסור אמירה לבעלי חיים מאולפים לעשות מלאכה, כמו שיש איסור אמירה לנכרי. וראיתי בספר מאמר מרדכי לר' מרדכי אליהו (שבת חלק ג' סימן סו סעיף יד) שאסור לומר או לסמן לבעל חיים מאולף לעשות מלאכה אסורה בשבת, כגון להדליק את האור. ובענין זה יש אומרים שעם עשה כן עבר על איסור דרבנן ויש אומרים שעבר על איסור דאורייתא. (במלאכות שאסורות מדאורייתא) וכתב בילקוט יוסף (שבת כרך א' דיני השכרה לגוי ושביתת בהמה סימן רסו סעיף יז) שזה אסור משום שביתת בהמתו, או משום מלאכת מחמר.

המורם מכל האמור שאין להתיר לרמוז לבעלי חיים בשבת שיעשו פעולה אסורה וזה לכו"ע.

אהבת? שתף את החידוש

תגובה אחת

  1. דבריך נעימים, אכן הם נוגעים בהאם יש לחוש לשביתת בהמתו או איסור מחמר באמירה בלבד.
    והנה יש גזירה דרבנן שלא להשתמש בבעל חי אף במלאכות המותרות בשבת, ומקורו בגמ' ביצה אין רוכבין וכו' שמא יתלוש זמורה, ובשו"ע סי' שה אסר כל שימוש בבעל חי בין יושב ובין רוכב ואף להישען עליו אסור.

    ונתתי אל ליבי להסתפק מהו להשתמש בבעל חי באופן שאינו נוגע בו, וכגון שיש לו בע"ח מאולף שיכול באמירה בלבד לגרום לו לסדר את החדר או להביא לו מאכל, ובאופן שאינו נוגע ואינו מתעסק כלל עם הבע"ח עצמו, רק נהנה משירותיו ומשתמש בו. האם אמירה לבע"ח לדברים המותרים – תהיה מותרת?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים