תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

באמת, יעקב לא מת…
בראשית
כותב החידוש: שחר שמואל

מראה מקומות: מדרשי חז"ל

אומרים חז"ל שיעקב אבינו לא מת.

וחשבתי להביא לכך הוכחה מרעיון מסויים:
ידוע שאת קריאת שמע, אנו מצווים לומר בוקר וערב, שנאמר "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך".

ולכן, אנו אומרים אותה בתפילת שחרית וערבית.
וכידוע, תפילת שחרית, תיקן אברהם אבינו.
ותפילת ערבית, תיקן יעקב אבינו.
ואכן מצאתי לא מעט רמזים המקשרים בין ק"ש לאברהם ויעקב.

איפה יש רמז המקשר בין ק"ש לאברהם?
קודם כל, אברהם הוא זה שהיה איש האמונה הראשון עולם, שהביא המון גויים להתגייר ולהאמין בה'. ומהו הפסוק המסמל את האמונה באחדות ה'?
כמובן- "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".
כמו כן אמר אברהם לנעריו לפני העקדה- "שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם".
"שבו לכם", ר"ת- "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". שזהו פסוק שהוסיפו לומר אחרי שאומרים "שמע ישראל……ה' אחד".
הייתי מוסיף ואומר שגם החמור שרכבו עליו, רומז לקריאת שמע.
שהרי "חמר" = בגימטריה – 248, כמניין המילים שבפרשיות ק"ש.
וכן, גם- "אברהם" = בגימטריה – 248.
"נלכה עד כה". המילה "כה" בגימטריה = 25, כמספר האותיות שבפסוק- "שמע ישראל י.ה.ו.ה אלהינו י.ה.ו.ה אחד".
"נלכה עד כה". האותיות שבולטות בפסוק זה, "שמע ישראל….ה' אחד", זה אותיות של המילה- עד.
וכן, פסוק זה, שווה בגימטריה- 1118, שזה גם מספר השנים שהיו בין מיתתו של אדם הראשון, ללידתו של אברהם אבינו.
וכן- "אברם" + "שרה" במילוי אותיות (שין+ריש+ הא) = 1118.
כמו כן, שרה אמנו, אשתו ושותפתו לדרך מתה בקרית ארבע.
אומרים חז"ל- אל תקרא- בקרית, אלא- בקריאת ארבע.
הכוונה שמתה מתוך קריאת ארבע המילים- "ה' אלוקינו ה' אחד".
ובאיזה גיל היא נפטרה?
מאה עשרים שבע, ר"ת- שמע.

ואיפה יש רמז שיעקב אמר ק"ש?
בפעם ראשונה כשנפגש עם בנו יוסף אחרי 22 שנה של ניתוק, שנאמר, אז נאמר "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צוואריו ויבך על צוואריו עוד" (בראשית מו, כט,) הפסוק מספר שיוסף נישק וחיבק את אביו, אבל רגע מה עם יעקב? מדוע גם הוא לא נישק וחיבק את בנו?
אומר המדרש שאת אותו רגע של שמחה ואהבה לבנו, כיוון יעקב אבינו לקב"ה וקרא קריאת שמע- "ואהבת את ה' אלוקיך".
ואת זה לומד המדרש ברמז מהמשך הכתוב "ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי" (בהמשך- כז,) מדוע יעקב מייחל כעת למות אחרי שסוף סוף יש לו סיבה לחיות? אלא מה- כל מי שקורא ק"ש בכוונה "בכל נפשך"- אפילו נוטל את נפשך, מעלה עליו הכתוב כאילו מת על קידוש ה'.

בפעם השניה, לפני שיעקב נפטר, אז אומר הפסוק "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (בהמשך- מט, א,)
ואומר המדרש "ביקש יעקב לגלות את הקץ, פרחה ממנו רוח הקודש".
הוא לתומו חשב שהיא פרחה ממנו כי לא כל בניו שלמים בלב שלם עם האמונה באל אחד. ולכן הם לא רשאים לדעת את הקץ.
אז הוא שאל אותם האם כולכם מאמינים באל אחד?
אז הם ענו לו "שמע ישראל- ה' אלוקינו ה' אחד". כשם שאתה מאמין באל אחד, כך כולנו כאיש אחד בלב אחד, מאמינים באל אחד.
כששמע זאת, אז ותחי רוח יעקב אביהם, והוא השיב כנגדם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

ולגבי ק"ש, כותבת הגמרא במסכת ברכות- א"ר לוי בר חמא א"ר שב"ל: "לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, נצחו? מוטב! ואם לאו? יעסוק בתורה!
ניצחו? מוטב! ואם לאו? יקרא ק"ש!
נצחו? מוטב. ואם לאו? יזכיר לו יום המיתה!"

אז לגבי יעקב שמענו שעשה את שני הדברים הראשונים נגד יצר הרע:
גם הלך ללמוד תורה בבית מדרשם של שם ועבר 14 שנה.
וגם קרא קריאת שמע.
אבל לא שמענו בשום מקום שהוא הזכיר לו את יום המיתה. למה?

כנראה שדי בכך שהוא קרא ק"ש, וזה כבר ביטל עבורו את יצר הרע.
אז אם ביטלת את יצר הרע ע"י קריאת שמע, אז אינך צריך את יום המיתה כדי לבטלו. ולכן יעקב אבינו לא מת. (הרבי מלובביץ אמר, שגזרת המיתה באה על האדם, רק בגלל שנכנס בו יצר הרע. אז כדי להמיתו, מוכרחים להמית גם את האדם. משמע מדבריו, שאם יעקב כבר המית את יצר הרע ע"י ק"ש, אז אין שום הצדקה שיעקב ימות).

כמו כן, אומרים חז"ל- כל מי שאומר ק"ש, ומכוון שמוסר נפשו לה', שנאמר "ובכל נפשך" (אפילו נוטל את נפשך) מעלה עליו הכתוב כאילו מת כרגע על קידוש ה'. אז אם יעקב כיוון בק"ש שהוא מוכן למות על קידוש ה' (כפי שאמר "אמותה הפעם") אז כבר נחשב שהוא כבר מת, ולכן לא שייך שהוא כביכול ימות עוד פעם בפועל ממש.

כמו כן, יש עניין לומר ק"ש לפני שהאדם מת. אז אם יעקב אבינו לא הולך למות, אז מדוע הוא אמר ק"ש לפני שנפרד מבניו?
אולי משום שיש עניין גם לומר ק"ש על המיטה לפני שישנים. ומכיוון שיעקב כעת נמצא על המיטה, שנאמר "ויאסוף רגליו על המיטה", לפני השינה, לכן אמר ק"ש.

זאת אומרת, שזה לא היתה ק"ש לפני המיתה, אלא שעל המיטה.

ואני חושב שאפשר לרמוז זאת גם מסיומה של ק"ש, שמסתיימת במילים- "ה' אלוקיכם אמת".
כידוע, מידת האמת מיוחסת ליעקב, שנאמר "תיתן אמת ליעקב"
אמת ליעקב = יעקב לא מת.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים