תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בגדר כפרת קרבנו של אהרון וכפרת קרבן העם
ויקרא
כותב החידוש: רונן טוויג

מראה מקומות: פרשת שמיני ט, ז

 

ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה ה' (ט, ז)
 
מלשון הפסוקים משמע שהעם היה צריך שתי כפרות, אחת על ידי קרבנו של אהרון וכפרה נוספת שנבעה מקרבן העם שהקריב אהרון בעבורם[1], ואילו עבור אהרון נצרכה רק כפרה אחת בלבד, וצריך להבין מהו החילוק הזה שמצינו בכפרתם.

ויתכן לבאר בזה בהקדם דברי ר' בחיי בפרשת דברים )ט, כ) אודות חטאו של אהרון "כי אהרן לשם שמים נתכוון, ומחשבתו היתה זכה בעבודת השם יתברך, והנה הכתוב אמר (שמות ל"ב, ל"ה) "אשר עשה אהרן", לא יתפוש אותו רק על המעשה לבדו לא על המחשבה, ואם כן למה התאנף בו השם, והתשובה בזה כי הקב"ה מדקדק עם הצדיקים וכו', ואף על פי שכוונתו היתה לשמים, מכל מקום המעשה לאהרן בידים היה חלול השם, ואף על פי שהוא לא חטא בו, הנה החטיא את ישראל שלא בכוונה, שהרי על ידו טעו אחריו ונפלו הרבה מישראל".

ומבואר שחטאו של אהרון לא היה במחשבה לשם עבודה זרה, אלא משום חילול שם שמים שיצא ממעשהו, ונמצא שיש בידו חטא אחד בלבד, אבל העם מלבד החטא הפרטי של כל אחד ואחד שחטאו במה שהסכימו למעשה העגל ולא מיחו בעושים, הרי גרמו מכשול לאהרון במה שנכשל בעשייתו עבורם, ובעבור זה נתחחלל שם שמים, כך שביד העם ישנם ב' עבירות נפרדות.

ובזה מובן מדוע הוזקק העם לשתי כפרות ואילו אהרון רק לכפרה אחת, ובזה יש מקום לבאר מדוע הוזכר אצל אהרון כפרה בעוד ובעד העם, והכוונה בזה לכפר על חטאו משום חילול שם שמים, וגם על חטא האם שהביא אותו לידי מכשול זה, ולכן כפרתם היתה תלויה בקרבנו בזה, ואילו קרבנם היה צריך לכפר על עצם חטא העגל שחטא בו העם, וזה היה כבר חטא המיוחד להם בלבד, ולכן לא היתה כפרתם בזה תלויה בקרבנו של אהרון, אלא נתחייבו להביא קרבן נפרד בעבור זה.

[1] וכן מצינו מפורש במדרש הגדול כאן "תדע לך שקרבנו מכפר יתר מקרבן העם, שקרבן העם אינו מכפר על הכהנים, וקרבנו מכפר על ידו ועל ידי כל העם, שנאמר "ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם".

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים