תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בדברי רבינו יונה במצוות אכילה בערב יוה"כ
יום כיפור
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: רבינו יונה שער ד'

כתב ר"י בשע"ת שער ד' ג' טעמים במצווה לאכול בתשיעי בתשרי, ובגודל מעלתו שכאילו נתענה תשיעי ועשירי (ר"ה ט.), א' משום שהראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, בכך שעושה סעודה לכבוד כך שזוכה לכפרת עוונות, ב' משום שבכל יו"ט עבדינן סעודה לכבוד יו"ט, ומכיוון שלכבוד היו"ט של יוה"כ אין אנו יכולים לעשות סעודה, לכך תיקנו לעשות סעודה במקום זאת בתשיעי, ג' כדי שיהא לו כוח לעבודת היום הקדוש ולצום שלפניו,

ויש לדון לגבי חיוב הנשים במצווה זו, דלטעם הב' שהוא במקום סעודת יו"ט, א"כ נשים יהיו פטורות ככל סעודות יו"ט שלכאו' פטורות, משום דהו"ל מ"ע שהז"ג, ואילו לטעם הג' שהוא כדי שיהא לו כוח ליום, א"כ עד כמה שהנשים מחוייבות בצום, א"כ גם חיוב הסעודה והמצווה בזה שייך בהו,

עוד יש לדון אם יש מצווה בשתיית יין בעיו"כ, ובגליוני הש"ס על הירו' בתרומות פ"ח ה"ג כתב להוכיח מהמעשה שמובא בירושלמי, באחד שנתגלה יינו בעריו"כ, ובא לשופכו משום מגולה וא"ל אחד תן לי ואני אשתה משום שהקב"ה שציווה לאכול ולשתות בעיו"כ, יגן עלי שלא יאונה לי רע, ומיד נתחלחל מארס הנחש ופי' המפרשים שם (בר"ש סיריליאו ובפני משה) דהוא משום שאין סומכין על הנס במקום ששכיח סכנה, ומשמע שלולי הסכנה היה ראוי לנס וזה רק משום שיש מצווה בכך, ולולי זה שהיה שכיח היזקא, המצווה הייתה שומרת עליו, ותמוה דמאי ראייה מהתם דלמא המצווה היא סתם עצם זה ששותה אף מים ולאו דווקא יין ובזמנם הרגילות הייתה לשתות יין (כך הק' בחשוקי חמד ר"ה ט. ועיי"ש שניסה להביא ראייה אחרת מהא דתיקנו חז"ל להתוודות עריו"כ שמא תטרף דעתו משום שכרות או שיחנק, וא"כ משמע שיש עניין בשתיית היין ודחה ראיתו משום דבזמנם היו שותים יין כדי לשרות הפת במעיו ולאו משום המצווה לשתות יין בדווקא)

אמנם לפי הטעם הב' ברב"י שהסעודה היא כסעודת יו"ט א"כ לא גרע מכל סעודת יו"ט ששותה יין ה"נ יש עניין גדול בכך אבל להטעמים האחרים יתכן שאין עניין ביין, ואולי אף לטעם הא' שמראה שמחתו בכך שמגיע יוה"כ יש עניין בשתיית יין דאין שמחה אלא ביין וא"כ מראה שמחתו ביותר בהגיעו זמן כפרתו. 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים