תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בדין מקום טהור בעשיית הפרה
זבחים

מראה מקומות: נכתב בתוכו

בס"ד         בדין מקום טהור בעשיית פרה

הרמב"ם פי"ד מפרה ה"א כ"ח שהיה בו אפר חטאת וכ"ו הניח הכלי ע"ג השרץ אע"פ שלא נטמא הכלי הרי האפר טמא שנאמר והניח מחוץ למחנה במקום טהור ואין זה מקום טהור ובה"ג שם כת' הרמב"ם וכן כלי שיש בו אפר או מים מקודשים ומוקף צמיד פתיל ונתון באהל המת הרי האפר והמים טמאים שאין אפר חטאת ניצולת בצ"פ שנאמר במקום טהור ואין זה מקום טהור  ומבואר ברמב"ם דמשום הדין מקום טהור חל פסלות על האפר

והנה בזבחים קי"ג, בגמ' מאי חוץ מגיתה אר"ל חוץ ממקום הבדוק לה ובתו' כתבו תימא וכי מדאוריי' בעי בדיקה וי"ל דאיצטריך קרא לשורפה במקום טומאה דאסור מדאוריי' דבעי שחיטה ושריפה במקום טהור כשריפת פרים דאיתקוש אהדדי כדמשמע לעיל בסוף טבול יום עכ"ל ומבואר בגמ' דהיכא דשורף במקום טומאה הו"א דיתחייב משום חוץ וע"ז ילפי' דליכא חיובא דחוץ בפרה אדומה ומרן הגרי"ז ביאר בזה דהנה יש להסתפק בהדין דבעי מקום טהור בשריפת הפרה האם הוי פסלות בפרה וכדמצינו לגבי אפר דבעי מקומו טהור וכנ"ל בדברי הרמב"ם וא"כ יש להסתפק אי שריפה נמי הוי דין בחפצא של הפרה שתשרף במקום טהור ובמקום טמא איכא פסלות על הפרה או דיש לפרש דהוא קביעות מקום לשריפה וכמו דאיכא דין חוץ לג' מחנות ה"נ איכא דין קביעות מקום במקום טהור וממה דמבואר

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים