תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בטעם הבאת הציפורים לטהרת המצורע
ויקרא

מראה מקומות: פרשת מצורע י"ד, ד

בטעם הבאת הציפורים לטהרת המצורע

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב
 

וברש"י כאן בשם המדרש ביאר טעם של כל אלו, "לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול, ועץ ארז, לפי שהנגעים באין על גסות הרוח, ושני תולעת ואזב, מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאותו, כתולעת וכאזוב", ומבואר כאן דעץ הארז מסמל ענין של גאווה ולשון הרע, ואילו האיזוב ושני תולעת מסמלים ענין של שפלות וענווה.

והנה יש להבין מדוע מביא ציפורים המפטפטות, שהרי לכאורה דבר זה מדגיש יותר את חטאו, ויש כאן בחינה מסוימת של אין קטיגור נעשה סניגור, דאדרבא היה עליו להביא דבר שאינו מדבר ומצפצף, שהוא תיקון חטאו, וכפי שמצינו שמביא איזוב ושני תולעת שהינם היפך חטא גסות הרוח שלו.

ויתכן דהביאור בזה, דהנה ענין פטפוטי מילין אינה תכונה רעה בעצם, שהרי כח הדיבור באדם ניתן עבור דיבורי קדושה, כדאיתא בחולין (צ"ט.) "אמר רבי יצחק מאי דכתיב "האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם", מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר "צדק תדברון", אולם המצורע חטא בזה שניצל לרעה את כח הדיבור שניתן לו מאת הקב"ה, ותחת מה שהיה צריך להשתמש בו לדיבורי קדושה השתמש בו לרעה.

ומעתה יתכן שלכן עליו להביא ציפורים המסמלים פטפוטי דברים, ללמדו כי תכונת הדיבור אינה רעה בעצם, אלא יש עליו לנצלה באופן החיובי לדברי קדושה ולעבודתו של הקב"ה, ולא לרעה כדיבורי לשון הרע ורכילות.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים