תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בטעם שאין היולדת מביאה קרבנה בדלי דלות
ויקרא
כותב החידוש: רונן טוויג

מראה מקומות: פרשת תזריע י"ח, ב

בטעם שאין היולדת מביאה קרבנה בדלי דלות

ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה (י"ב, ח)
 

הנה מצינו ביולדת רק קרבן דלות שמביאה עופות עבור קרבנה, אבל לא מצינו בה דין של דלי דלות בהבאת קרבן מנחה, כפי שמצינו בשבועת ביטוי עדות ופקדון, וכן בידיעות הטומאה שהינם בדין דלות ובדלי דלות, וצריך להבין מדוע לא טרחה התורה בכפרתה של יולדת דלה, שתוכל גם היא להתכפר בהבאת מנחה, כפי שמצינו בשאר קרבנות.

ויתכן לבאר בהקדם דברי ר' בחיי כאן, שתמה מדוע צריכה היולדת להביא קרבן על לידתה, ואם מביאתו בעבור הצלתה מסכנת הלידה, אזי היה ראוי לה להביא קרבן תודה ולא עולה ושלמים, וביאר בזה "ויתכן לפרש שאין הקרבן הזה מצד חטא של עצמה, רק מצד אמה שהיא היתה אם כל חי, כי לולא החטא ההוא היה האדם מוליד עם אשתו שלא בדרך תאוה וחשק, אלא בדרך הטבע הגמור, וכו' והיולדת הזו כאמה בתה במעשה החטא, כי הענפים הם מקולקלים בקלקול השורש, ועל כן יצריכנה הכתוב קרבן לכפר על החטא הקדמוני וכו', ולפי שהחטא ההוא היה תחלה במחשבה ואחר כך במעשה ומפני זה הזכיר בקרבן יולדת "אחד לעולה ואחד לחטאת", ומבואר כי קרבן יולדת אינו בא על חטאה הפרטי, אלא כתיקון על חטא חוה, ומעתה מוטל כל כל הדורות לכפר על חטא זה.

ומעתה לפי דבריו יתכן לבאר מדוע לא דקדקה התורה בהבאת קרבן זה גם על ידי יולדת עניה בדלי דלות, וזאת משום שכאן ישנו חטא כללי עבור תיקון מעשה אבות, מה שאין כאן בשאר קרבנות שבהן מצינו ששייך להביא בדלי דלות כדי שיתכפרו חטאיהם של עניים ודלים, משום ששם הוא בעבור חטא פרטי, שמחייב כפרה לכל אחד ואחד.

ונראה שגם לטעמו של רשב"י שהבאנו לעיל, יש לבאר על פי מה שיתבאר להלן בדברי הרמב"ן, כי באמת לא נשבעת בשעת לידתה, אלא רק הרהרה שבועה בלבה, ולפי זה ניחא, שגם כאן עוונה חמור פחות מכל אותם המביאים בדלי דלות שנשבעו לשקר או לא נזהרו מטומאת מקדש וקדשיו, ולכן לה החמירה כל כך התורה בדינה, הן באיכות הקרבן והן בחיובו בכל האופנים.

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

בענין רות: מואבי ולא מואבית

ואמרה האשה אמן אמן

בענין בתר מעיקרא

תורה מעוני סופו לעושר

תורה מעוני סופו לעושר

ספירת העומר וחוקות הגויים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים