תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בטעם שיולדת אינה מביאה קרבנותיה כשניתרת לבעלה  
ויקרא
כותב החידוש: רונן טוויג

מראה מקומות: פרשת תזריע י"ב, ו

בטעם שיולדת אינה מביאה קרבנותיה כשמותרת לבעלה  

ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן (י"ב, ו)
 

נדה דף ל"א: ""מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, אמר להן בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך, אמרה תורה תביא קרבן"

בעיקר טעמו של רשב"י דמשום השבועה צריכה היולדת להביא קרבן, עיין בערוך לנר שם בנדה שנתקשה בזה, "אבל ק"ל, דלפי טעם דרשב"י היה לה להביא קרבן מיד אחר כלות ז' לזכר וי"ד לנקבה שמותרת לבעלה ונזקקת לו, ולמה תמתין עד אחר כלות מ".

והנה בשלמא לטעם שהבאנו לעיל בשם ר' בחיי ניחא, דהנה מצינו כי חוה נתקללה בדם נדה המטמאה, כמבואר בעירובין (ק:) "עשר קללות נתקללה חוה, דכתיב "אל האשה אמר הרבה ארבה", אלו שני טפי דמים, אחת דם נדה ואחת דם בתולים וכו", כך שנמצא שטומאת הנדה באה מחמת חטאה של חוה, ולכן מובן מאוד מדוע מביאה היולדת קרבן רק לאחר ארבעים לזכר ושמונים לנקבה, וזהו משום שרק אז שלמה טומאה זו[1], וכעת יש מקום לתקן את חטאה של חוה בקרבנות אלו, לאחר שנסתיים העונש שבא מחמת חטאה זה של אם כל חי, אבל לטעמו של רשב"י עדין יקשה כפי שנקשה הערוך לנר.

ויתכן לבאר בזה, דהנה חטאה של האשה הוא במה שנשבעת שלא תזדקק יותר לבעלה, ודבר זה מנוגד לרוחה של התורה, שחפצה בנישואי אדם לאשתו וחיי אישות בניהם, ומעתה יתכן דלכן מביאה היולדת קרבן דווקא לאחר שיושבת בימי טהרה לזכר ולנקבה, שבזה מוכח שהתורה רוצה שתהא מותרת לבעלה, שהרי אפילו ברואה דם מותרת לו בכל אופן, אז מגיעה היולדת להכרה מלאה שמחשבתה מחשבת דופי במה שחשבה שלא להזדקק יותר לבעלה, ושלא כדין חשבה כן, ולכן רק שמגיעה להכרה ברורה זו, אזי חייבתה התורה בהבאת קרבנות אלו בעבור שבועתה[2]
[1] שהרי גם מחוסר כיפורים דינו כטומאה קלושה כמבואר בזבחים י"ז. עיין שם.
[2] ולא מבעי לרב בנדה (ל"ה:) הסובר דדם טהרה הוא אותו דם רגיל, ורק התירתו תורה באופן מיוחד ביולדת, שבזה ניכר שכל ההיתר המיוחד הוא רק בכדי להתירה לבעלה, אלא גם אליבא דלוי שפליג התם, וסבר דמעין זה מקור דמים אחר הוא, ואין הוא אותו דם שאוסרה בעלמא, עדין מוכח על כל פנים מדנפתח מעין כזה שלא אוסרה, שיש כאן ענין של היתר לבעלה ועיין.
 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים