תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

ביאור בדברי הגמ' בברכות דף ז ע"ב במה שקרא אברהם להקב"ה בשם "אדון"- חידוש לפרשת "לך לך"
בראשית
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: פרשת לך לך

הגמ' בברכות דף ז' ע"ב "א"ר יוחנן משום רשב"י מיום שברא הקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנאמר 'ויאמר אדני אלהים במה אדע כי אירשנה'". והנה בתוד"ה לא היה אדם הקשו שהרי כתוב כבר לפני כן "ברוך ה' אלוקי שם" וכו' וכן הפסוק "אדני אלוהים מה תיתן לי" וכו' עיי"ש מה שתירצו. והנה אולי יש לתרץ את קושיית התוס'  באופ"א: דלכאורה יש להקשות שהרי מבואר בגמ' בנדרים בדף ל"ב ע"א דבעבור ששאל "במה אדע וכו'" נענש שירדו בניו למצרים, ואם כן היאך ייתכן שבמה שלכאורה נראה חסרון באמונה של אברהם לפום דרגתו הוא המקור שראתה הגמ' לנכון להוכיח משם את הכרתו של אברהם באדנותו של הקב"ה. ונראה להוכיח מדברי הגמ' דאדרבה, דדווקא משום שאברהם אבינו חווה הסתר פנים באותה השעה ובכל אופן אע"פ שהוא לא מבין את דרכיו של הקב"ה והם נראים לו חסרי הגיון לחלוטין ובכל זאת הוא קורא להקב"ה בשם "אדון" זהו הכרת האדנות הגדולה ביותר, שהרי כשהכל מובן ומסתדר לפי הגיון השכל האנושי אין זה הגדלות הנוראה של הכרת אדנות הקב"ה אלא דווקא מתוך הקושי וההסתר והחוסר אמונה הרגעי שאמנם נענש עליו לפום דרגתו אך גם הגיע למעלת דבקות שלא הגיע אף בן אנוש לפניו.  ואם כן מיושבים קושיות התוס' דדווקא במה שמתוך ההסתר פנים קרא אברהם אבינו להקב"ה בשם "אדון" ניכרת ההכרה במלכותו 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

מלאכת חורש

מקום ארון אינו מן המידה

מה בין: "וְאֵין מַיִם לִשְׁתֹּת הָעָם" לבין: "וְלֹא הָיה מַיִם לָעֵדָה"? 

פרשת תרומה

פרשת תצווה

בלבבי משכן אבנה

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים