תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

במחל' הרא"ש והראשונים בעד המסייע חידוש מתוק מדבש
בבא מציעא

מראה מקומות: הרא"ש סימן ג פרק שניים אוחזין דף ב

כותב הרא"ש שלדעת ר"ת עד המסייע פוטר משבוע אפי' דאו' ומביא את המהר"ם מרוטנבור"ק שאומר שלומדים את זה מהפסוק שהגמ' לומדת ממנו חיוב שבועה "לא יקום וכו' לכל עוון ולכל חטאת" לכל עוון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואומר המהר"ם שהפסוק לא חילק בין חיוב ובין פטור. ומביא הרא"ש ועוד ק"ו למי יש יותר כח למוחזק או למוציא? הוי אומר למוחזק! א"כ ומה עד אחד כשמסייע לשאינו מוחזק מחייב את המוחזק שבועה כשמסייע למוחזק אינו דין שיפטור אותו משבוע. וכן מביא הרא"ש עוד כמה ראיות.

וצ"ע למה צריך גם פסוק וגם ק"ו כי לכאו' אם הפסוק לא מספיק ק"ו לא יועיל ואם לומדים מפסוק למה צריך ק"ו.

הר"ת בספר הישר והר"ן כותבים שפוטר רק משבועת התקנה. 

וצ"ע מה הסברא בזה כי אם יש פסוק אז יפטור גם מדאו'  ואם אין פסוק אז לא יפטור גם מדרבנן (ואין לומר שרבנן לא תיקנו היכא שיש עד כי לא מצינו כן בשום מקום).

הרעק"א מביא קושייה על דברי הרא"ש בשם אחיו ר' בונם דאם כל הכח של ע"א זה להטיל דררא על האידך שאולי הוא כן חייב וא"כ יחול עליו חיוב שבועה וא"כ איך ע"ה יוכל ליפטור דהרי כל כוחו זה להחיל דררא ומה יועיל להחיל דררא על חיוב שכבר קם?.

ואפשר לומר שהרא"ש הוקשה לו קושייה זאת ותירץ זאת ע"פ הק"ו, שהיה לו קשה איך אפ"ל שהפסוק מדבר גם על פטור כי הרי צריך כח יותר חזק לפטור חיוב אז לכן הביא את הק"ו שאומר שיועיל וא"כ לומד הרא"ש שחיוב שבועה לא חל ע"י דררא אלא ע"י סיוע לטענתו של האידך כמו שמדויק בלשונו שכותב וז"ל "א"כ ומה עד אחד כשמסייע לשאינו מוחזק מחייב את המוחזק שבועה כשמסייע למוחזק אינו דין שיפטור אותו משבוע" ורואים שגם לחיוב וגם לפטור זה ע"י סיוע לטענה וא"כ אפש"ל שהפסוק מדבר גם לפטור.

וא"כ אפש"ל שהראשונים חולקים רק על הק"ו וא"כ ע"ה לא יכול לפטור מדאו' כי אין לו כח לפטור מדררא אבל חיוב שבועת התקנה שזה רק לבירור פה יועיל לי ע"ה שמספיק בשביל בירור ואין על זה את קושיית הגרעק"א זיע"א. ודו"ק. מפי ר' יעקב קדם שליט"א.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים