תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בעיקר חיוב ד' כוסות וסיפור יציאת מצרים
פסח
כותב החידוש: דוד פעלד

מראה מקומות: מובא בתוך המאמר

ברמ"א תע"ז ס"א כתב שצריך לגמור ההלל קודם חצות, וכתב הגר"א (שם סק"ו) הטעם, כדי להספיק לשתות כוס הד' (ששותין רק אחר אמירת ההלל) לפני חצות, והביאור, דכיון דד' כוסות הוה חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים, א"כ צריך להיות בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך וזמנו לפני חצות. מבואר בדברי הגר"א דד' כוסות הוה חלק מסיפור יציאת מצרים. והביאור לכאורה, דע"י שמראה בעצמו דרך חרות, עי"כ הוא מספר, ממחיש ומציג סיפור היציאה ממצרים.

ובדברי הרמב"ם משמע כדבריו דסבר דד' כוסות הוה ממצוות סיפור יצא"מ שכתב בהלכה ו' מפ"ז חו"מ וז"ל: בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לְהַרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ כְּאִלּוּ הוּא בְּעַצְמוֹ יָצָא עַתָּה מִשִּׁעְבּוּד מִצְרַיִם שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו כג) "וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא מִשָּׁם  " וְגוֹ'.וְעַל דָּבָר זֶה צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּתּוֹרָה וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ כְּלוֹמַר כְּאִלּוּ אַתָּה בְּעַצְמְךָ הָיִיתָ עֶבֶד וְיָצָאתָ לְחֵרוּת וְנִפְדֵּיתָ. וממשיך להלכה ז': לְפִיכָךְ כְּשֶׁסּוֹעֵד אָדָם בַּלַּיְלָה הַזֶּה צָרִיךְ לֶאֱכל וְלִשְׁתּוֹת וְהוּא מֵסֵב דֶּרֶךְ חֵרוּת. וְכָל אֶחָד וְאֶחָד בֵּין אֲנָשִׁים בֵּין נָשִׁים חַיָּב לִשְׁתּוֹת בַּלַּיְלָה הַזֶּה אַרְבָּעָה כּוֹסוֹת שֶׁל יַיִן. אֵין פּוֹחֲתִין לוֹ מֵהֶם. וַאֲפִלּוּ עָנִי הַמִּתְפַּרְנֵס מִן הַצְּדָקָה לֹא יִפְחֲתוּ לוֹ מֵאַרְבָּעָה כּוֹסוֹת. שִׁעוּר כָּל כּוֹס מֵהֶן רְבִיעִית. משמע כדברי הגר"א דד' כוסות הויין חלק מסיפור יציאת מצרים. (ומצאתי שהעיר כך בספר וענפיה ארזי אל על הגדה של פסח). וכמו שביארנו דע"י ששותה הד' כוסות מראה כאילו יצא ממצרים וזה לכאורה. חלק מסיפור יציאת מצרים.

שוב מצאתי בפירוש כן בספר החינוך שכתב במצוה כ"א-מצות סיפור יציאת מצרים וז"ל: דיני המצוה כגון הסדר שחייבין ישראל לעשות בלילה הזה בענין סעודתן, "והכוסות של יין שחייבין לשתות, ושעורן, ומזיגתן, וסדורן". והדברים ברורים כדברי הגר"א ז"ל ואין אני צריך להוכיחן.

 והנה בתוס' בסוכה לח. אהא דאיתא שם בגמרא דנשים פטורות מהלל וז"ל:משמע כאן דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא משום דמצוה שהזמן גרמא היא אע"ג דבהלל דלילי פסחים משמע בפרק ערבי פסחים (דף קח.) דמחייבי בד' כוסות ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל ואגדה, שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס אבל כאן לא על הנס אמור עכ"ל התוס':

וצ"ע, א. מהיכן לקחו התוס' זאת דהכוסות תקנו כדי לומר עליהן הלל, דהניחא מה שכתבו התוס' דתקנו לשתות אהגדה מובן, וכדביארנו דכל הד' כוסות הוה חלק מסיפור יציא"מ, והתקנה היא שבשעת הסיפור ישתו ד' כוסות להראות חירות ולהמחיש הסיפור.

ב. צ"ע מהיכי תיתי להתוס' דהלל דפסח על הנס בא, בשונה מהלל דסוכות.

ולפי דברינו אפשר לפרש דס"ל להתוס' דהלל ג"כ הוה חלק מהסיפור יציאת מצרים (וכ"מ ברמב"ם ספר המצוות מ"ע קנז, ועיי' בחינוך מצוה כ"א שכתב מצות ספור יציאת מצרים – לספר בענין יציאת מצרים בליל טו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, "ולהלל ולשבח לשם יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם".) וא"כ כמו שתיקנו לומר אד' כוסות ההגדה כך תיקנו לומר עליהן ההלל. ואהא תירצו התוס' שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס, וזה הטעם שנתנו התוס' שאף הן היו באותו הנס לכאורה מקורו מגמ' פסחים קח אמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות בארבע כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס, ודימו התוס' דכמו לענין ד' כוסות אמרינן דאף הן היו באותו הנס והטעם משום דהוה חלק מסיפור יצא"מ ה"ה דהלל ג"כ, וא"כ שייך ג"כ טעמא דאף הן היו באותו הנס. ובזה ניחא מש"כ דההלל דפסח אנס קאי, משום דהוה חלק מהסיפור ופשוט.

ואם נעיין בשו"ע תע"ב סי"ד שכתב גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה, ובמ"ב שם סקמ"ה כתב לפרש דברי המחבר "כל מצוות היום" 'כגון מצה ומרור ואמירת ההגדה', ועיי' בביה"ג שם סקכ"ט שכתב מאותו הטעם של כוסות. וזה ממש כמו שביארנו בדברי התוס' (ע"פ הגר"א- שד' כוסות הוה מעין סיפור יציאת מצרים) ונלמד טעמא דאף הן היה באותו הנס מד' כוסות למצוות הגדה ודברי הגר"א הם לשיטתו בד' כוסות. (ובענין מה דחייבין במצה הוה גמרא מפורשת בפסחים מג: דמקשינן לחמץ וזה לכאורה לא מה שבא הגר"א לבאר.)

ולפ"ז מייושב  מה שהקשה הגרי"ז ובגבורות ה' אהא דכתבו התוס' שהבעה"ב יכול להוציא כל המשפחה שהרי גדר המצוה לספר סיפור יציאת מצרים.ודו"ק

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים