תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בעניין בתו של נחוניא חופר שיחין שטבעה בבור מים וניצלה ביאור הדברים בעומקם
בבא קמא
כותב החידוש: שמואל שפירא

מראה מקומות: דף נ.

הגמ’ מביאה ברייתא "חפר (בור) ופתח ומסר לרבים פטור. חפר ופתח ולא מסר לרבים חייב. וכן מנהגו של נחוניא חופר שיחין ומערות שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים זה הלכה זו. הלכה זו ותו לא אלא אימא אף הלכה זו".

וממשיכה הגמ’ "תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול. באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה אמר להם שלום שנייה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה. אמרו לה מי העלך. אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. 

אמר לו (לר’ חנינא) נביא אתה?! אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אמרתי דבר שנצטער בו אותן צדיק חכשל בו זרעו.

אמר רבי אחא אעפ"כ מת בנו בצמא שנאמר וסביביו נשערה מאוד מלמדשהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה וכו’".

ורש"י ביאר "זכר של רחלים – אילו של יצחק. וזקן מנהיגו – אברהם".

וצריך להבין מדוע הצילו את בתו של נחוניא חופר שיחין אילו של יצחק ואברהם מנהיג את האיל.

עוד יש להבין מה השייכות שהגמ’ מביאה את זה שמת בנו בצמא כיון שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה.

ולפני שאבוא לבאר אקדים ואומר, כתוב שהקב"ה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין אבל ראה שאין העולם יכול לעמוד בזה ולפיכך שיתף מידת הרחמים. ומבואר בספה"ק שהעלה במחשבה של הקב"ה עדיין מתקיים בצדיקים גמורים שזוכים בדין גם ללא שיתוף מידת הרחמים וזוהי דרגה גבוהה יותר משאר העולם שנצרכים למידת הרחמים. [וכמו שמבואר שראו מלאכי השרת את מיתתו של רבי עקיבא שסרקו הרומאים את בשרו במסרקות של ברזל. אמרו זה תורה וזה שכרה?! אמר להם הקב"ה שתקו כך עלתה במחשבה לפני ואם לאו אני מחזיר את העולם כולו לתהו. כלומר שר’ עקיבא היה בדרגה זו ולפיכך אמר הקב"ה כך עלתה במחשבה לפני לברוא את העולם  במידת הדין].

ונחוניא חופר שיחין היה בדרגה כזו וזה מה שמביאה הגמרא שמת בנו בצמא כי הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה. והדקדוק הזה הוא מידת הדין ללא שיתוף מידת הרחמים.

ואמנם נחוניא עשה חסד גדול עם העולים לרגל אבל עדיין היה חסרון במעשיו שאף שמי שפותח בור ומוסר לרבים פטור אבל עדיין לפנים משורת הדין כשהוא בא לעשות חסד עם הרבים הוא צריך להיזהר שלא ינזקו מזה כמו שנפלה בתו.

ומחמת חסרון זה דקדק עמו הקב"ה כחוט השערה ונפלה בתו. אך כיון שנחוניא עשה חסדים כל כך גדולים אזי גם מידת הדין מחייבת שיתנהלו איתו בחסד מידה כנגד מידה. ולכך ניצלה בתו. 

וזה הביאור שמי שהצילה היה אילו של יצחק המסמל את מידת הדין וזקן מנהיגו אברהם אבינו המסמל את מידת החסד כלומר שמחמת מעשה החסד שלו החסד הנהיג את הדין וחייב אותו להתנהג עמו בחסד כיון שכך מגיע לו בדין של מידה כנגד מידה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

מלאכת חורש

מקום ארון אינו מן המידה

מה בין: "וְאֵין מַיִם לִשְׁתֹּת הָעָם" לבין: "וְלֹא הָיה מַיִם לָעֵדָה"? 

פרשת תרומה

פרשת תצווה

בלבבי משכן אבנה

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים