תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בעניין מורא שמיים
בבא קמא
כותב החידוש: משה וינר

מראה מקומות: פרק שור שנגח

בס"ד

מורא שמיים- שמעון העמסוני

בגמ' בב"ק מא: כתיב, שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה, כיוון שהגיע לאת ה' אלוקיך תירא פירש. אמרו לו תלמידיו רבי, כל אתין שדרשת מה תהא עליהן, א"ל כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך קיבלתי שכר על הפרישה. עד שבא ר"ע ולימד- 'את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים'.

ופרש"י דשמעון העמסוני עצר באת ה' אלוקיך תירא משום דלא ידע מה לרבות.

וצריך ביאור מ"ש שמעון העמסוני שלא פירש כי לא ידע מר"ע שפירש כי ידע הוא משום שלא פחד מלפרש. וביאר בזה המהרש"א פשט נפלא ע"פ רש"י בקידושין נז. שהיה ירא לרבות שום דבר להשוותם למורא המקום. ורוצה לומר דאזהרת את ה' אלוקיך תירא היא גופא מביאתו להיות ירא מהמקום שלא להשוות לו שום דבר ולכך פרש מהדרישה, וזהו שאמר כך אני מקבל שכר על הפרישה דמתוך מצוות מורא מקום אני פורש וע"ז אקבל שכר ע"כ.

ואילו ר"ע שבא ולמד ת"ח ס"ל דאין זה משווה מורא ת"ח למורא מקום, כי המורא מהם הוא מוראו, כי מתוך שהוא ירא מה' הוא נשמע להם לקבל עליו יראת ה' ומצוותיו.

וזהו שכתב (במשנה אבות פרק רביעי משנה טו, משנת ר"א בן שמוע) ומורא רבך כמורא שמיים, כי המורא מרבו הוא בעצם מורא השמיים.

אך לפי"ז ק"ל, דהרי שמעון העמסוני ודאי והכיר במשנה באבות של מורא רבך, וא"כ מדוע חשש מלפרש על דרך זו.

ועוד קשה לענ"ד, דהרי לפירוש רש"י במקום לא ידע מה לפרש- לרבות, אך לפי המהרש"א משמע להדיא דידע מה לרבות, אך משום שרצה לקיים את מצוות העשה את ה' אלוקיך תירא פרש וקיבל שכר על הפרישה.

והנה, שאלה זו תתרץ על הקושיא הראשונה, דודאי הכיר במשנה באבות, אך מתוך שרצה לקיים עשה של את ה' אלוקיך תירא פרש. אך עדיין קשה אמאי פירש רש"י דלא ידע מה לרבות.

אולם, במשנת ר"א בן שמוע, כתוב כבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמיים. משמע שכבוד חברך אמור להיות כמורא רבך שבעצם זה מורא שמיים, וא"כ אולי אפ"ל סיבה נוספת מדוע שמעון העמסוני נמנע מלפרש את זה, כי המשנה דורשת כבוד חברך כמורא רבך וירא שמעון העמסוני מלהגיד זאת שכבוד חברך כמורא שמיים על כן פרש מאת ה' אלוקיך תירא.

ובפירוש הפשט שמעתי, שר"ע ראה את שמעון העמסוני שהיה מתלמידי החכמים דורש את כל האתין שבתורה אך פורש באת ה' אלוקיך, דרש רבי עקיבא את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים כשמעון העמסוני שדורשים כל האתין ופורשים באת ה' אלוקיך תירא, וא"כ על כן לא ירא מלדרוש זאת, משום שזה הולך על ת"ח כמו שמעון העמסוני ואין להאריך. 

אהבת? שתף את החידוש

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים