תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בעניין ספירת עומר
שבועות
כותב החידוש: משפחת קרסניצקי

מראה מקומות: נכתב ליד כל דבר

שואל הבעל המאור בסוף מסכת פסחים יש שואלים למה אין אנו אומרים בו זמן (מדוע אין אנו מברכים על ספירת העומר שהחיינו וקיימנו… ) כמו בשאר המצוות

ומתרץ הבעל המאור:  כללו של דבר אין לנו להחמיר בספירת העומר שאינו אלא זכר בעלמא עכ"ל

וצ"ב וכי לא מצינו שמברכים על זמן בדרבנן

ומתרץ הבריסקר רב ע"פ הכתוב בגמ' במנחות אמימר היה מונה רק ימים ולא שבועות כי אמר שזה זכר למקדש  ופרש"י שמנין שאנו סופרים היום הוא לאו חובה ולכן אין אנו צריכים להמיר כ"כ ולמנות גם ימים וגם שבועות כמו במקדש

וצ"ע מה הפירוש אינו חובה וכי מצוות דרבנן אינם חובה ועוד יש להקשות שהרי אם כבר רבנן תיקנו זכר למקדש למה הם לא תיקנו כמו בדיוק שהיה במקדש וימנו גם שבועות

ומתרץ שיש הבדל בין שאר המצוות דרבנן לבין מצוות ספרית העומר ולדוגמא מרור בזמן הזה שבזמן בימה"ק  יש חיוב דאורייתא לאכול עם קרבן פסח מרור אבל בזמן הזה שאין קרבן פסח החיוב הוא רק מדרבנן ובמצוות אילו שהתקנה הייתה שמצוות שנהגו אז מדאורייתא נוהגת היום מדרבנן

אבל ספירת העומר שרבנן תיקנו זכר למקדש נראה לומר שהתקנה לא הייתה שאותה מצווה שהייתה נוהגת בזמן הבית מדוארייתא נוהגת הים מדרבנן דא"כ לא היו משנים ממה שהיה בזמן הבית אלא ע"כ שתקנתם הייתה תקנה מחודשת לספור זכר למקדש

ולכן שייך לומר שבגלל שזה תקנה מחודשת שפיר קאמר אמימר שסופרים רק ימים ולא שבועות

וכן מתורץ לשון רש"י לאו חובה היא אין הכוונה שזה לא חובה אלא בגלל שזה תקנה מחודשת לכן שייך לומר שתיקנו ימים ולא שבועות

ע"פ זזה יבואר מה שהוקשה על הבעל המאור  שהרי זה תקנה מחודשת כמו שבארנו וזה לא כשאר מצוות דרבנן

א"כ שייך לחלק ולהקל

וע"פ זה גם יבואר מדוע רק בספירת העומר אנו אומרים אח"כ הרחמן הוא יחזיר לנו וכו' מה שלא מצינו בשום מצווה וע"פ הנאמר לעיל מובן שהוי תקנה מחודשת שאינו אלא זכר למקדש לכן אומרים אח"כ יהי רצון משא"כ שאר המצוות דהוי קיום אותו המצוה  אלא שהוא מדרבנן לכן אין אומרים אחריהם יהי רצון

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

בענין רות: מואבי ולא מואבית

ואמרה האשה אמן אמן

בענין בתר מעיקרא

תורה מעוני סופו לעושר

תורה מעוני סופו לעושר

ספירת העומר וחוקות הגויים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים