תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בענין גדר חיוב התורה בנזיקין
בבא קמא
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: ריש בבא קמא

הנה יל"ע אי הי' צריכה התורה לחייב תשלום ממון על נזיקין, דבפשטות תיקשי דאיך מהני תשלום ממון על נזקי גוף דמה שייכות זל"ז, ונמצא דבעינן לחידוש התורה בזה, וכן משמע לכאו' בהא דכ' עין תחת עין, ודרשי' דהיינו ממון, ומשמע דרצון התורה להורות בזה דתשלום ממון הויא ממש כאילו שזה כמו שמסברא, דיוציא עין תחת עין. האומנם דהא חייבה התורה דוקא ממון ולא דבר אחר ומשמע באמת דזה התשלום היותר מסתבר, וי"ל בזה דהנה מהות ענין ממון הוא שאינו ענין שווי עצמי, אלא כשווי של מסחר בו

 

ולא כשאר ענינים שיש בהם שויות עצמית דשימוש בו וכד', וממילא נמצא דאף מסברא הו"מ לחייב ממון דמאחר וא"א

להשלים הנזק דהגוף בפועל, תו יהנה בענין שהוא שויות

 

של ענינים שאינם בעצמותם, ולפי"ז מה שהוצרכנו לחיוב התורה היינו דאל"ה לא הוי מצינן לכפות בדיינים על כך. ולפי"ז תיקשי דמה צריך קרא לשו"כ ככסף [ב"ק ו.] ויתכן תו דהיינו רק לשאר שו"כ אך אם משיב הדבר עצמו ממש שהזיק לכאו' הי' מהני אף ללא חידוש התורה ששו"כ ככסף בנזיקין. ומה שהוציאה התורה בלשון עין תחת עין שמא היינו לאורויין דממון הויא כהוצאת עין ממש, ותו לא יהנה  אף כשמסכים המזיק שיוציאוהו עין תחת עין.

ובזה ניחא הא דבמשלם בשו"כ היינו ממיטב דמאחר ומשלם שלא בכסף שענינו שויות, תו חייב לשלם ממיטב מאחר דאין ברור כמה צריך ליתן, וע"כ ייתן מהמיטב. וכן משמע להדיא בהתירוץ בגמ', דאו כסף או מיטב.

 

אהבת? שתף את החידוש

תגובה אחת

  1. באמת יש להבין בעיקר הדברים דלכאו' מה שכתוב בתורה שעונש החובל בתורה הוא לחבול בו כאשר חבל. והרי לחבול בחובל שזוהי ענישה גופנית ואין בה הנאה לנחבל והאיך תקרא ענישה העומדת בדין של עונשי בנ"א לחברו, שבזה התשלום והתיקון יהיה לנחבל ולא ענישה גופנית לחובל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים