תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

בשביל להוציא ספר תורה צריך עשרה שלא שמעו את הקריאה או ששה?
מגילה
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: ר"ן מגילה ג

בענין אי סגי ברוב מנין שלא שמעו קריאת התורה בשביל לקרוא בתורה, או דבעינן עשרה שלא שמעו. חיי אדם (כלל לא' סי' יא') נסתפק בזה, והניח בצ"ע.

הר"ן במגילה (דף ג. מדפי הרי"ף ד"ה הוה עובדא)כתב וזה לשונו "וראיה לדבר ממה שלא מנו מקרא מגילה עם אותן שהן בעשרה דקתני להו בהך מסכת [דף כג ב] אין פורסין על שמע וכו' וכיון דבמגילה קיימינן אם איתא דבעינן בה י' לעכובא היה להם למנותה עמהן והרמב"ן ז"ל כתב שאין זו ראיה דכל אותם דקא חשיב התם חובת צבור הם ואין עושין אותם אא"כ בי' או רובם מחויבים בדבר כגון שלא שמעו קדיש וברכו אבל במגילה לא בעינן י' אלא משום פרסומי ניסא הלכך אפי' בשביל יחיד קורין אותה בי' אף על פי שיצאו הם כיון שהיחיד לא יצא". ומבואר מדבריו דסגי ברובם מחויבים ולא בעינן עשרה.

ואמר ע"ז הגר"ח מבריסק, דצריך לקרוא דברי הר"ן כך: "והרמב"ן ז"ל כתב שאין זו ראיה דכל אותם דקא חשיב התם חובת צבור הם ואין עושין אותם אא"כ בי'". ולאחר מכן להמשיך "או רובם מחויבים בדבר כגון שלא שמעו קדיש וברכו". וא"כ דברי הר"ן שכתב "או רובם", מוסבים הם רק על קדיש וברכו בלבד, ולא על קריאת התורה. [ואפשר שזהו ספיקו של החיי אדם].

ובמשנ"ב (ביאור הלכה ריש סי' קמג') כתב כך: "עיין בח"א כלל ל"א סי"א שנסתפק אם יש איזה בני אדם שלא שמעו הקריאה אם מותר לקרות עוד הפעם בשבילם דאפשר דלא תקנו אלא כשכל העשרה הם חייבין בקריאה והראני גדול אחד שמפורש בר"ן רפ"ק דמגילה בסוגיא דמגילה בזמנה קורין ביחיד דברובן שלא קראו סגי עיי"ש". ומבואר שהבין כן בדברי הר"ן, ודלא כהגר"ח.

והגרמ"י לפקוביץ העיד שהיה בבית הגר"ר כץ רבה של פ"ת, וסיפר הרב צויק רבה של כפר גנים [שהיה מתלמידי ישיבת ראדין], שגדול זה שהראה את דברי הר"ן למשנ"ב, היה הגאון ר' משה לנדינסקי ר"י חפץ חיים.

ובשו"ת מהרש"ם (ח"א סי' קעה') כתב שנשאל בזה, ומביא הראיה הנ"ל מדברי הר"ן, וכ"כ בדעת תורה (או"ח סי' סט').

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים