תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

דין תפילה עם כפפות מתוך הסוגיה במסכת פסחים
פסחים
כותב החידוש: יוסף מולסון

מראה מקומות: דף נז ע"א

תשובה: איתא בגמרא פסחים (דף נז ע"א): צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים, דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה. ע"כ דברי הגמרא. ופירושו של דבר, שיששכר איש כפר ברקאי היה עוטף את ידיו בבגד ואז היה עובד את עבודת הקרבנות במקדש, ויוצא שהוא עושה עבודה פסולה, שהרי חציצה פוסלת בקדשים. כמו שכתוב "ולקח הכהן"- בידו יקח ולא ע"י משהו אחר. וגם מבזה בכך את עבודת הקרבנות. כמו שפירש רש"י (ד"ה כריך) דהוי בזיון.

ותבט עיני למה שכתב הב"ח (סימן צא) שיש מקצת אנשים שלובשים בתי ידים ועומדים בתפילה, ור' יעקב פולק ז"ל, קרא על אנשים אלו את המקרא בתהילים (פרק לו פסוק יב) "אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני". וכ"כ גם בשיירי כנסת הגדולה (בהגהות הטור או"ח סימן צא). ויוצא מדבריו שלא טוב עושים אלו שלובשים בתי ידים בתפילה כדרך עובדי דרכים. ובמשנה ברורה הוסיף (ס"ק יב) שהכל כמנה המקום. ולכן במקום שנוהגים שכולם לובשים בתי ידים, שרי.

והלום ראיתי מ"ש בילקוט יוסף (סימן צא) בשם הרב פחד יצחק (מערכת ת) שהובא בעקרי הד"ט (סימן ה' אות נז) שאסור להתפלל בבתי ידים דהוי כיוהרא ובזיון. אמנם הביא שם גם את שו"ת נטע שורק (או"ח סימן ו') שכתב, שבתי ידים שעשויים מעורות מלאים בצמר, וניכר שלובשם מחמת הקור, אפשר להתפלל בהם. ודבר זה תלוי האם זו הדרך לעמוד לפי גדולים או לאו.

ואחר החיפוש מצאתי למ"ש בשו"ת תורה לשמה (סימן כו) שבימות הקור שנוהגים ללבוש בתי ידים, האם מותר לש"צ הקורא בתורה לאחוז הס"ת בעת קריאתו בלי מטפחת, ולסמוך על בתי הידים שלובש, או חייב דוקא מטפחת? והשיב, שתיקון המטפחת הוא בשביל כבוד הס"ת אך אם יאחז הס"ת בבתי ידים הרי זה מגריע מכבוד הס"ת, ודמי ליששכר איש כפר ברקאי שכריך ידיה בשיראי ועביד עבודה. ואפילו אם יכרוך המטפחת על ידו ויאחז בס"ת, נמי אין זה כבוד לס"ת ואין להתיר. ותורף דבריו שאסור לאחוז הס"ת בבתי ידים משום בזיון. ונראה לענ"ד שגם לענין תפילה הדין שאין להתיר משום בזיון, שהרי אין דרך בני האדם לעמוד בפני מלכים בבתי ידים, וק"ו לענין תפילה שעומד לפני הקב"ה. וכ"כ בשלחן ערוך הגאון ר' זלמן (סעיף ה'), ובשו"ת באר משה (חלק ד' סימן טז) כתב שאיסור גמור הוא להתפלל בבתי ידים. ועיין בעטרת זקנים (סימן צא סק"א) ובעטרת צבי (סימן צא סק"ג) וכן פסק בילקוט יוסף (סימן צא) שאין להתפלל בבתי ידים (כפפות) שהוי כיוהרא ובזיון. וכל שכן שאין להניח לשליח ציבור להתפלל עם כפפות. וע"ע בזה בהלכה ברורה (סימן צא ס"ק יט בשער הציון.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים