תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

האם בית דין יכולים לשלוח גוי להעניש אדם
שבועות
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: שבועות ג, שו"ת הרשב"א חלק א שנז

כתב הרשב"א בתשובה (ח"א ס' שנז'): חיי דמר שכך אני סבור שיכולין ב"ד לצוות לגוי לזרוק פתילה לתוך פיו שאין הגוי אלא שלוחו של ב"ד ואין מיתת ב"ד צריך גופו של ב"ד, עכ"ל.

ובס' קובץ הערות (ס' עו' סקי"ח) ביאר דברי הרשב"א, דהנה מצות הריגת מחויבי מיתת ב"ד נלמד מדכתיב בפס' ובערת הרע מקרבך, ואין מוטל על ב"ד שיעשו גוף המעשה, אלא לדאוג על כך שיהא מומת ומבוער, וא"כ אין צריך לדין שליחות בהריגת מחויבי מיתת ב"ד. [וכמו שמצינו בדברי הרעק"א בע"ז דף כז ע"א לענין מילת הבן, שאין החיוב למולו אלא שיהא מהול, וכ"כ הגרא"ו שם].

ויש להוסיף עוד לדון טעם אחר בדברי הרשב"א, דהנה כתבו התוס' (שבועות דף ג ע"א ד"ה ועל) דמהני לעשות גילוח נזיר ע"י נכרי. [ובקובץ הערות ביאר לדרכו שלא בעינן לדין שליחות לענין גילוח], וכתב הנתה"מ (ס' קפב' סק"א) לבאר דברי התוס', דמהני שליחות בנכרי לשליחות מעשה, וכל מה דלא מהני שליחות בנכרי הוא רק היכא דבעינן להחיל חלות שאינו יכול, אבל רק לשליחות מעשה מהני אף נכרי. ולפי"ז א"ש דברי הרשב"א דמהני להרוג חייבי מיתת ב"ד ע"י נכרי, דהרי איכא שליחות לנכרי בשליחות מעשה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים