תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

האם עשיו רצה להרוג את יעקב בחיי אביו?
בראשית
כותב החידוש: רפאל סלים

מראה מקומות: וישלח

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום… וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו, ויירא יעקב מאד ויצר לו…"

ומבואר בחז"ל שעשו יצא לקראת יעקב כדי להורגו, ויש לתמוה שהרי בסוף פרשת תולדות עשו אומר בליבו "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" ופירש רש"י שלא רצה לצער את אביו, כיצד אם כן הוא מגיע כעת עם ארבע מאות איש להרוג את יעקב, בעוד יצחק אביו חי?

והנה בתרגום יונתן ב"ע שם פירש טעם אחר למה חיכה עשו שיצחק ימות כדי להרוג את יעקב וז"ל – "וַאֲמַר עֵשָו בְּלִבֵּיהּ לֵית אֲנָא עָבִיד הֵיכְמָא דְעָבַד קַיִן דְקָטַל יַת הֶבֶל בְּחַיֵי אָבוּי וְהָדָר אָבוּי וְאוֹלִיד יַת שֵׁת בְּרַם מִתְעַכֵּב אֲנָא עַד זְמַן דְיִמְטוּן יוֹמֵי אֶבְלָא דְמִיתַת אַבָּא וּבְכֵן אֲנָא קָטִיל יַת יַעֲקב אָחִי וַאֲנָא מִשְׁתַּכַּח קָטִיל וְיָרִית" עכ"ל. ומבואר שעשו חשש שיצחק יוליד עוד ילדים ולכן חיכה למותו כדי להרוג את יעקב והוא ישאר היורש היחידי.

ועפי"ז יש לומר דאמנם יצחק עדיין לא מת, אבל יתכן להוכיח שרבקה כבר נפטרה, ולכן סבר עשו שיצחק לא ילד עוד ויכול כבר לצאת ולהרוג את יעקב. וכדלהלן.

דהנה זמן מיתתה של רבקה אינו מבואר בתורה, וחז"ל אמרו על כך כמה טעמים ויובאו לקמן, אך לכאו' יש לחשב זמן מיתתה עפ"י מקורות אחרים, דהנה בזמן קבלת הברכות היה יעקב ס"ג שנה (עי' רש"י סוף תולדות), ואח"כ יצא ונטמן י"ד שנה בבית עבר, ואח"כ עוד עשרים שנה עבד אצל לבן, נמצא שכשיצא מלבן היה בן 97 לכל הפחות (דאפשר שהדרכים לקחו לו עוד זמן).

והנה יצחק נשא את רבקה כשהיתה בת שלש והוא היה בן ארבעים, ויעקב ועשו נולדו לו לאחר עשרים שנה כשהיה בן שישים, וא"כ רבקה היתה אז בת עשרים ושלש, נמצא א"כ שבשעת יציאת יעקב מחרן היתה רבקה בת 120 שנה, ובתוס' יבמות צא: כתבו שיעקב היה עוד שתי שנים בדרך ואז מתה רבקה כדדרשינן (מדרש רבה קהלת פ"ב) אלון בכות שתי בכיות של רבקה ומניקתה הרי צ"ט, עכ"ד. [וע"ש שהוכיח דמדרשות חלוקים דמספרי מוכח שנפטרה בת קל"ג וא"כ היתה בת י"ד שנה כשנשאה יצחק, ועכ"פ גם לפי"ז ודאי מתה קודם שחזר יעקב].

ואמנם מסדר המקראות נראה שנפטרה דבורה מינקת רבקה אחר שפגש יעקב את עשו, ואז בכה גם על מות אמו, אמנם לכאורה יש מקור שרבקה נפטרה קודם לכן והוא מדברי המדרש תנחומא (פ' כי תצא ד) שהביא הרמב"ן כאן ז"ל – "אמרו אתה מוצא כשמתה רבקה אמרין מאן יפוק קמא אברהם מת יצחק יושב בבית ועיניו כהות יעקב הלך לו לפדן ארם יפוק עשו רשיעא קמא ויימרון ברייתא ליטין בזיא דהא כדין ינקין מה עשו הוציאו מטתה בלילה אמר רבי יוסי בר חנינה לפי שהוציאו מטתה בלילה לא פרשו הכתובים מיתתה אלא מן הצד הדא הוא דכתיב ויקרא שמו אלון בכות שתי בכיות הדא הוא דכתיב וירא אלהים אל יעקב ויברך אותו מה ברכו ברכת אבלים ברכו", ע"כ. [וע"ש ברמב"ן שהוכיח גם מהמקראות שיעקב לא ראה את אמו כשחזר].

ובפשוטו נראה מזה שעדיין לא נפגש עם עשו כשמתה רבקה, וכפי החשבון הנ"ל, וצ"ל דכשמתה דבורה נתבשר לו גם על מות אמו אבל באמת מתה קודם לכן, או שנאמר שגם מיתת דבורה היתה לפני פגישת יעקב ועשו ואין מוקדם ומאוחר בתורה, ועכ"פ א"כ מובן דלכן יצא עכשיו עשו להורגו, כי הבין שיצחק לא ילד עוד וכנ"ל.

ולפי"ז יש ליישב אף לפירש"י שהסיבה שחיכה עשו למות יצחק היא כדי שלא לצערו בהריגת יעקב, דמ"מ י"ל דכיון שמתה רבקה לא היה מי שיספר זאת ליצחק, ולכן יצא עכשיו.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים