תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

הגדרת מלאכת בונה
שבת
כותב החידוש: יואב אלחנן סממה

מראה מקומות: שבת דף קב:

בס"ד

"חבורה בגדרי בונה"

אלף כל נביא כמה דוגמות ודיניהם לפי הרמב"ם וע"פ זה ננסה לבאר מהו גדר בונה לשיטתו,

       א.       המסתת את האבן חייב משום מכה בפטיש (י' י"ח)

       ב.       המצדד את האבן חייב משום מכה בפטיש (שם)

        ג.       העושה אוהל קבוע חייב משום תולדת בונה (י' י"ג)

       ד.       העושה כלי אדמה חייב משום תולדת בונה (שם)

       ה.       המגבן חייב משום תולדת בונה ואינו חייב אלא על כגרוגרת (שם)

        ו.        המכניס יד הקרדום בתוך העין שלו חייב משום תולדת בונה (שם)

        ז.        התוקע עץ בעץ ביד בחוזקה עד שיתאחד ובין במסמר חייב משום תולדת בונה (שם)

       ח.       העושה נקב בלול של תרנגולים כדי שיכנס אור חייב משום בונה (י' י"ד) 

       ט.       העושה נקב בלול של תרנגולים כדי שיכנס אור ויצא הבל חייב משום מכה בפטיש וכן כל נקב העשוי להוציא ולהכניס (כ"ג א')

        י.        השפיל תל בבית חייב משום בונה (י' י"ב)

      יא.      מילא גיא (בור) בבית הרי זה בונה (י' י"ב)

      יב.      המנפח כלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש

וקשה מה החילוק בין המקרים שפעם מחייב משום מכה בפטיש ופעם מצד בונה

ונראה לבאר לענ"ד דחיוב בונה הינו על כל תיקון כל שהוא במבנה.

מהו מבנה. כל קיבוץ חלקים המביאים לאיזה שהו מבנה.

וק"ו הקיבוץ עצמו שהוא יוצר את המבנה ולא רק מתקנו .

כמו שאומר רש"י בריש דף קג. "הרי הועיל לבנין שקודח החור"

כלומר כדי להתחייב משום בונה ששיעורה להתחייב בה כל שהוא. אך אחרי הכל צריך שהיה למעשיו פי' איזה מלאכה הם עושים לכן צריך קיבוץ חלקים חוץ מהיכן שמלאכתו נעשית בקיבוץ חלקים כלומר במבנה שאז כל מה שיעשה וודאי השתייך למלאכת בונה.

ולכן מהלכה א' חייב משום מכה בפטיש ולא בונה וכן בהלכה ב' אבל בהלכה ג' ד' ה' ו' ז' ח' חייב משום בונה.

ולגבי הלכה ט' מדובר שהחור הוא אף להוציא הבל כמו שהדגיש הרמב"ם לכן הוי מכה בפטיש הואיל וזה הכשיר את הבניין לשימוש דלול בלי יכולת להוציא את ההבל לא ראוי להיות לול.

מה שאין כן לול או כל בנין ללא אור אינו מבטל את שם הלול וכן בבניין יוכל להיות מחסן או דבר אחר.

ומה שככתב בהלכה ח' הוא רק הוסיף נחות לבניין ע"י חור שמכניס אור

ולגבי הלכה י' לכאורה יש לדון האם זה נחשב תיקון בעצם הבניין הרי לא תיקן את הקיבוץ חלקים עצמו.

ואפשר לומר שכיון שהקרקע חלק מן הבית אז גם כל תיקון בקרקע הוא תיקון בבניין שהוא קיבוץ חלקים.

אך זה ק"ק שלא כל בניין עשוי מקיבוץ חלקים.

וי"ל שהגמ' כאן אינה כשמואל אלא כרב דסוגייתנו ומחייב משום בונה על כל….

ולפ"ז יש לדייק דבריו שנקט בשונה ממה שכתוב בגמ' בענין זה בדף ע"ג: ששם כתוב "גבשושית ונטלה" והרמב"ם כתב "המשווה פני הקרקע בבית כגון שהשפיל" כלומר הוא לא נטל ששם אין שום בניין לשיטת הרמב"ם אלא הוא השווה פני הקרקע כלומר השתמש בתל לתקן את הקרקע וידוע שזו היא הייתה צורת הניקון של הבית ע"י פיזור חול חדש ולכן חייב דהא אין קשר בין התל לשאר חלקי הבית ובפיזורו על שאר הקרקע זה כבנייה ממש,

ולגבי זה שפעם כותב הרמב"ם שחייב מצד בונה ופעם תולדת בונה אומר הקה"י דכל המחובר לקרקע הוי דומיה דמשכן שהבנייה היה במחובר וכל השאר הוא תולדה, ודוק.

ולגבי הלכה י"א אתי שפי דהוא עצמו מבנה שמלאו עם חול חדש.

וכן אתי שפיר הלכה י"ב כיון שאינה בניין כלל,

אך קשה הואיל וכתוב בגמ' החופר גומא להצניע מחטיו חייב משום בונה משמע שחייב על החפירה?

ויש ליישב דכיון שבור זה עשוי להתמלאות (דהרי רוצה להציע). כבר בשעת החפירה זהו תיקון במבנה. ודו"ק,

וקשה א"כ מדוע סיתות חייב משום מכה בפטיש

וי"ל שהסיתות אינו התחלת הבניין אלא הכנה להתחלת הבניין מה שאין כן הבור שהוא גופא הבניין

וקשה מדוע צידוד לא התחלת הבניין הרי זה ממש חלק מן הבניין.

וי"ל שהוא סוף הבניין הראשון כמו שאומרת הגמ' שלושה בניינים איכא החלק של הצידוד בניין שני האמצע בניין שלישי השורה האחרונה וכאן כיון שזה סוף הבניין הראשון חייבים משום מכה בפטיש כמו שאמר הרמב"ם כל סוף מלאכה הוא מכה בפטיש.

[הרעיון בצידוד שהוא אומנות אחרת שצריך בה לדייק יותר כיון שכל הבניין ניבנה עליה ואם אין בה דיוק אין בכל הבניין.]

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

מלאכת חורש

מקום ארון אינו מן המידה

מה בין: "וְאֵין מַיִם לִשְׁתֹּת הָעָם" לבין: "וְלֹא הָיה מַיִם לָעֵדָה"? 

פרשת תרומה

פרשת תצווה

בלבבי משכן אבנה

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים