תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

הגדרת שתי גישות בעבודת ה' שמקורם הם ביהודה ויוסף
בראשית
כותב החידוש: אריה קרקינובסקי

מראה מקומות: ריש פרשת ויגש

"ויגש אליו יהודה ויאמר אליו בי אדני"
מבואר בקדמונים דכוונת יהודה לומר "בי אדני" כלומר בי – בשמי נמצא שם השם י' ה' ו' ה'.
ויש לבאר דהנה אחד הדברים המאפיינים את הגלות זה הפירוד שקיים בין שתי המלכויות בישראל –
מלכות יוסף ומלכות יהודה.
יוסף ויהודה מייצגים שתי גישות בעבודת ה' ששונות במהותן.
יוסף שנצמד לדמותו התואר "יוסף הצדיק" מסמל גישה בעבודת ה' שאומרת שמעלת האדם נקבעת
על פי מעשיו ופעולותיו, העמידה בנסיונות – היראת ה'.
יהודה לעומת זאת מסמל את הסגוליות שנמצאת באדם היהודי בעצם היותו יהודי מכח בחירת
הקב"ה בעם ישראל "לא מרובכם…אלא מפני אהבת ה' אתכם", וזה הפי' שהדגיש ליוסף שבשמו
גופא מוזכר שם הויה, אותה נקודה פנימית שקיימת ביהודי שלא תלויה במעשים ובבחירות.
למבין, יהודה לא מסמל את המוסר, אין מוסריות כביכול בדמות של יהודה, אלא הכרה במעלת היהודי
בעצמותו יהודי.
ונפרט כמה ענינים שמבטאים את הפער בין שתי הגישות,
א.
מוכר וידוע השוני בין עובדי ה', אחד ההבדלים החדים שעליו קמו מחלוקות קשות זה תנועת המוסר,
הרבה מגדולי ישראל ולומדי התורה טענו לאמר שהנדרש מהאדם לעסוק בכל כוחו בתורת ה' ולא
"יבזבז" זמנו בחיזוק מוסרי, בדורינו המתנגדים למוסר מתבטאים לא רק בהעדפה על שעות לימוד אל
מול לימוד המוסר, אלא בכל התחברות האדם אל אלוקיו, וכוונתי לתנועת "המחשבה"
תנועת המחשבה סוחפת אחריה רבבות עובדי ה' שדרך התדבקותם אל חגי ישראל ואל הקב"ה זה
דרך התעמקות והבנה בשורש תוכן הענינים, יעדיפו הם להטות אוזנם לאדם המגדיר בבהירות את
עומק מושג כזה או אחר, אל מול אדם הממריצם להתחזק ולהתגבר על נסיונות הזמן וכו'
הן הלימוד תורה שלפני דורות עמד אל מול תנועת המוסר, והן תורת המחשבה שעומדת כיום כנגד
תנועת המוסר מסמלים הם את הגישה של "יהודה" שאומרת שעצם ההכרה והעסק במעלתינו
וההכרה והעסק בתורתינו וההכרה והעסק בחגינו היא היא מעלת האדם וכך היא דרך התקרבות
האדם אל בוראו.
מאידך תנועת המוסר [שהולכת ודועכת, כמעט לא נמצא רב/דרשן שימסור שיחה שתיהיה בנויה אך ורק על
תוכן מוסרי, כולם נוטים אל ה"מחשבה" באופן כזה או אחר] מדגישה ואומרת שלא יספיק לאדם לעסוק
בתורה יום ולילה וכן לא יספיק כשיעסוק בהבנת מושגים ומועדים בצורה שתאפשר לו התחברות
שכלית, אם לא שיפנה מזמנו זמן מכובד בהשקעה מאומצת וכבירה בלימוד של חיזוק ליראת ה'
ואהבתו.
וזוהי הגישה של "יוסף הצדיק" שמעלת האדם היא על פי פועליו והצלחתו אל מול פתויים ונסיונות על
כל שלל גווניהם.

למתבונן, מעלת יוסף אל מול מעלת יהודה היא מהותית ביותר, האם רמת האדם היא משהו אישי
פרטי יחידי או שעיקר מעלת האדם היא השתייכותו לכלל.
שהרי יוסף שמסמל את העמידה בנסיונות, אין זה אלא מעלת האדם שהתגבר וצלח, ושעשה פירות.
אך יהודה מסמל את ההכרה הסגולית שלא תלויה במעשים, ועיקרה מתייחסת כלפי העם, עצם היות
האדם חלק מכלל ישראל חלק מעם הנבחר.
[בענין זה שמעתי בשם הר' נריה שהגדיר לקהל מזרחי שעולם הישיבות זה עולם "אינדוודואלי", הוי אומר עולם
פרטי ויחידני, כל בחור ובחור דואג לעולמו הרוחני, בשונה מתנועת המזרחי ששמה על דגלה את עבודת הכלל
ה"יחד" וההשתייכות אל העם והארץ וכו'].

"ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו וקח לך עץ אחד וכתוב עליו
ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו: וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך"
והיינו חיבורם של שתי גישות אלו שזה הוא התיקון השלם שמגדיר את עבודת ה' האידיאלית,
וכדלהלן;
יש בשפת אמת ובר' צדוק ועוד שלכל יהודי באשר הוא יש נקודה פנימית שהיא כולה אור וטהרה,
ומבאר בזה השפת אמת דזהו ביאור סיום ברכת אבות בתפילת שמו"ע שמסיימים "מגן אברהם",
היינו לומר דאברהם הוא האב – היוצר של האומה הישראלית, והוא חידש בכל אחד ואחד מעם
ישראל את הנקודה הפנימית, שעם כל הקשיים והקליפות, בפנים יש שלהבת בוערת, וע"ז אומרים
"מגן אברהם" שהקב"ה מגן לאורך כל הדורות על אותה נקודה אצל כל אחד ואחד.
ועבודת האדם היא להתחבר לאותה נקודה ולמלאות את כל נפשו ואישיותו באותו האור הטוב.
וזהו הבחינה של החיבור בין יוסף ליהודה, שאותו חומר גלם שיהודה מגלם שזהו הנקודה הפנימית
הקיימת בכאו"א, הכח של יוסף ישתלב לפרוש אותו על כל חלקי האישיות והעבודה.
וכן משמעות החיבור אומרת שעבודת האדם הנכונה היא לקחת את הנקודה שאינה שלו אלא של
העם הנבחר שאליו הוא משתייך ולעשות ממנה ענין פרטי ויצירה אישית של עבודת ה'.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים