תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

הגורם הוא הנכתב!
שמות
כותב החידוש: משה וינר

מראה מקומות: פרשת שמות, פרק ב פסוק יט

"ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרועים כו'…" (שמות ב-יט')

ולכאורה אינו מובן- מדוע כינו בנות יתרו את משה בתואר 'איש מצרי'? הלא ודאי היו סימנים חיצוניים בהם היה ניתן לתאר את מוצא האיש ודתו, ומשה ודאי שהיה נראה עברי, כפי מה שכתוב 'שלא שינו את מלבושם', ואם כן כיצד טעו בו.

מובא במדרש (תנחומא שמות) – וכי בדמות איש מצרי היה משה, אלא אילולי איש מצרי שהרג משה, לא היה נכנס למדין. משל לאחד שנשכו ערוד, והיה רץ לתת רגליו לתוך המים (כיון שבידוע שמי שמגיע ראשון למים ניצל) נכנס בנהר וראה תינוק אחד שוקע במים, שלח ידו והעלה אותו. אמר לו התינוק- לולי אתה, הייתי מת. אמר לו, לא אני הצלתיך, אלא אותו ערוד שנשכני וברחתי ממנו הוא הצילך.

וא"כ כך אמר להן משה- אותו המצרי שהרגתי, הוא הציל אתכן. כלומר, משה הענוותן לא רצה להחזיק טובה מעצמו כאילו הוא מצילן, וראה הכל בהשגחת בורא העולם, ועל כן סיפר לבנות יתרו שיד ה' הייתה בדבר, ומשה הוא רק השליח לכך.

אולם, לאחר שמשה סיפר לבנות על הריגתו את המצרי, מן הראוי היה שיפחדו הבנות, אך זה שלא פחדו הוא משום מראהו העברי, ושיערו בדעתן כי עשה בצדק כשהרג את אותו המצרי.

אך מעט תמוה הדבר, הרי ברור שישנה סיבה עוקפת, אך עדיין במציאות מי שעשה את המעשה זה הוא עצמו.

אלא בתורה יש כלל לאומי, שתמיד מייחסים את המעשה כלפי הגורם ולא כלפי הפועל. דוגמא לכך ניתן להביא מהגמרא בב"ק (קיט ע"א וכן בב"ב עח ע"ב) שם מובא הפסוק גבי שאול (שמואל ב, כא, א) 'ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים' ומקשה הגמ' וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים?

אלא מתוך שהרג את נוב עיר הכוהנים שהיו מספיקים להם מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. כלומר שאול לא הרג באופן ישיר את הגבעונים, אלא את ספק המזון המרכזי שלהם- נוב, ומתוך שהרג את נוב בחרב, כאילו הרג את הגבעונים ברעב. רואים אנו על זו הדרך, בה אדם שגרם בעקיפין למעשה כלשהוא, נחשב כאילו עשאו הוא בעצמו. מתייחסים לגורם- ולא לפועל.

[אמנם קצת צריך לבאר מדוע לפי מסקנת יסוד זו נפסק להלכה שגרמא בנזיקין פטור- והלא לשאול שהרג את הגבעונים רק בגרמא נחשב כאילו הרגם בעצמו.]

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים