תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

הטעם לפסים שחורים בציצית
בראשית
כותב החידוש: אהרון כהן

מראה מקומות: ציצית

הטעם לפסים שחורים בציצית

 

ניראה להזכיר את מצוות התפילין שהם חייבות להיות בשחור. והסיבה להזכרת המצווה של התפילין משום שהמצוה שהכי קשורה בציצית זה התפילין בראשית פרק ל  וְהָיָה הָעֲטֻפִים לְלָבָן וְהַקְּשֻׁרִים לְיַעֲקֹב: וכדי להזכיר את התפילין שדינם בבצבע שחור עשו פסים של שחור בטלית והתפילין הסיבה שעושים רק בשחור הלכה למשה מסיני

תלמוד ירושלמי ׁׁׁׁ(מגילה פרק ד ה"ט)

 

תנה רבי יוסי בן ביבי תפילין מרובעות שחורות הלכה למשה מסיני

הקדמת הרמב"ם למשנה

שין של תפלין, וקשר של תפלין, ורצועות שחורות, ותפלין מרובעות, ומעברתא דתפלין הלכה למשה מסיני.

 

עוד טעם משום שהשחור שדומה לתכלת

 

מובא במאירי מסכת יבמות דף ד עמוד ב

 

וזה לשונו מדברינו למדת שאין דורשין הכנף מין כנף כלל אלא אף בשאינו מין כנף על הדרך שביארנו ומכל מקום אתה מעמידו לענין צבע שיהא הציצית מצבע הטלית אם ירוק ירוק אם אדום אדום אם לבן לבן שהרי כל הצבעים פוטרין במצות לבן חוץ מן התכלת והילכך אם היה הטלית תכלת אין מטילין למצות לבן שבה תכלת ולא שחור שדומה לתכלת אלא אחד משאר צבעונין שהרי כל הצבעים כשרים בה הא כל טלית שאינו מצבע תכלת מטיל בו ציצית שמצבע הטלית והוא שאמרו

 

ולהוסיף עוד טעם מובא שצריך שיהיו בציצית ב' גוונין בציצית

כסף משנה הלכות ציצית פרק ב

 

כתב הראב"ד ראיתי מי שהקשה עליו וכו' כדי שיהא בו ממין הכנף עכ"ל. והתוספות הקשו קושיא זו שכתב הראב"ד ותירצו דשמא משום זה אלי ואנוהו:

כתב הטור וז"ל כתב הרמב"ם שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית אם הוא אדום יעשה הציצית אדום ואם הוא ירוק יעשה הציצית ירוק וכן פירש"י ור"י פירש שאין צריך עכ"ל. וכתב מהר"י ן' חביב ז"ל על דבריו וז"ל כשנדקדק בלשון הרמב"ם לא נמצא מ"ש הרב בשמו כי כשנעריך סוף המאמר אל תחלתו יראה לי שעיקר כוונת הרמב"ם להזהיר בטלית שכולה תכלת שלא יהיו כולם,

מצבע תכלת או מצבע שחור הדומה לתכלת רק שיהא הלבן

שלה לבן כמות שהוא או צבוע ירוק או אדום, אמנם בטלית אדומה או ירוקה עושה לבן שבה אם ירצה מאותו צבע עצמו ואם לא צבעו כלל אלא שהניחו לבן כמות שהיה הלא טוב כי לא כיון הרמב"ם באומרו עושה לבן שבה כעין צבעה אלא לומר שרשאי לעשותה כעין צבעה מה שאין רשאי לעשות כן בטלית שכולה תכלת

אלא מן ההכרח צריך שיהיו בציצית ב' גוונין האחד פתיל תכלת והשני חוט לבן כמות שהן או צבועים ירוקים או אדומים והרי הרמב"ם כתב בתחלת פרק ראשון לשון זה ענף שעושין על הכנף ממין הבגד הוא הנקרא ציצית וכו'

ומלשונו של הרמב"ם שכתב אלא מן ההכרח צריך שיהיו בציצית ב' גוונין האחד פתיל תכלת והשני חוט לבן כמות שהן או צבועים ירוקים או אדומים

שחייב שתי גוונים בציצית הקפידו להוסיף צבע הדומה לתכלת כמו שכתב שחור שדומה לתכלת, והסיבה שלא תכלת בעצמו שלא יבוא לטעות בו ולעשות את כל הבגד תכלת שזה הרמב"ם אומר שזה גם אין רשאי

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים