תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

זמן ההכנה לשבת וליו"ט
פסח
כותב החידוש: יואל סלנט

מראה מקומות: פמ"ג משנ"ב

זמן ההכנות לשבת

 

בסדר היום כתב "וכתב החסיד הרב משה בן מכיר ע"ה ונראה לי דכיון דקפיד קרא והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, נראה דעיקר המצוה וההשתדלות צריך להיות ביום שישי, והמכין מיום חמישי לא קיים מצות הכנה כראוי. ואף על פי שביום השישי יש טורח לבקש הדברים מפני רוב הקונים וביום חמישי מוצא הכל מתוקן וקונה כרצונו, לא יכין מיום חמישי דלפום צערא אגרא".

והמצוה לא מתחילה מליל שישי, אלא משחרית כלשון חז"ל והפוסקים, וגם הפסוק והיה ביום השישי מדבר על המן שהיה רק מהיום, ומבואר במ"ב דדרשי' ממש דומיא דמן.

 

 

והברכי יוסף כתב שדבר שאולי לא ימצא ביום ו' והדבר לצורך עונג שבת, יותר טוב לקנותו ביום ה' מלבטל המצוה, והביאו השע"ת. וכן משמע מהמ"ב שכתב שרק בספק אם ימצא יותר טוב ביום ו' לא יקנה.   

 

והחמדת ימים [שבת ח"א פ"ב] האריך במעלת קדושת יום שישי שבו נברא האדם, ולכן יש ענין להתעסק דוקא ביום זה בצרכי השבת. 

 

ועיקרי הדברים מבוארים בטור ובשו"ע [ר"נ] ישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת, וביארו הט"ז ועוד אחרונים [הובא במ"ב] שהוא מדכתיב "והיה ביום השישי והכינו", והמג"א ציין לסדר היום שהו"ל. וכתב המ"ב שבדבר שצריך הכנה מרובה יש לקנות ביום חמישי, והוסיף ומסתברא דבימים הקצרים כל מה שיכול להקדים ההכנה ביום ה' עדיף. ואי"צ לפנים שאין היתר לסיים ההכנות ביום ה', וביום ו' לצאת לטייל, שהרי כבר כתב הב"י שם ז"ל 'שבלי הלקט [סי' נ"ה] א"ר חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והכינו למחר. תנחומא א"ר חסדא מנין שכל המוציא יציאות בשבת מצוה שישכים ויוציא משחרית שנאמר והיה ביום השישי וגו' ודרשו חכמים אין והיה אלא מיד שנאמר והיה כי קם הפלשתי'.

 

הפמ"ג חידש שכיון שיש מצוה להשכים לקנות צרכי שבת, המצוה הזו קודמת לתפילה, אם זה מצוה עוברת שלא ישאר לו מן המובחר, משא"כ תפילה יכול להתפלל אח"כ. אבל הביאור הלכה דחה את דבריו. ופשוט שכל זה שייך דוקא בשבת, אבל ביו"ט אין מצות הכנה דוקא בערב יו"ט, ואין מצוה להשכים בעיו"ט ואסור לקנות קודם התפילה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים