תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

יש שנהגים לירוק בעלנו לשבח
כללי
כותב החידוש: אהרון כהן

מראה מקומות: הלכה

 

בס"ד

חבל להפסיד עולם הבא בשביל עניין

יש שנהגים לירוק בעלנו לשבח:

המקור ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות תפילה מובא.

כשהגביהו התורה לגלול היה משתחוה נגד הכתב ואמר וזאת התורה וגו'. וכשהכניסה לתיבה הלך ממקומו שהיה יושב בצד דרום של מנורה והלך אחריה ללותה עד אצל המנורה. [כשהיה אומר בעלינו לשבח להבל וריק היה מקיא – פעם אחת כמו שנוהגין העולם].

בדפוסים מוסמכים דבר זה בסוגרים  שיש מקומות שלא מובא כלל.

 וניראה יותר שאין הגרסה כן.

א.      משום שעניין זה לא שייך לסעיף שדיבר בו קודם בעניין ס"ת לומר זה מייד אח"כ .

ב.      ואפילו אם כן הגריסה שכתב שכן המנהג היה ,

אבל היום רוב העולם אין נהגים כן, ודאי שדבר זה מאוס לכל.

מובא בגמרה מסכת חגיגה דף ה עמוד א

כי את כל מעשה האלוקים יבא במשפט על כל נעלם, עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו? מאי על כל נעלם? אמר רב: זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה. ושמואל אמר: זה הרק בפני חבירו ונמאס.

עוד מובא במסכת שבת דף פא עמוד א עמוד ב

בעניין קינוח בשבת ע"י אבנים, וז"ל בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב חסדא: מהו להעלותם אחריו לגג? – אמר ליה: גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

רש"י שם ד"ה שדוחה את לא תעשה – דכתיב (דברים כב) והתעלמת מהם וכו' טלטול דרבנן אלאו דלא תסור אסמכוה רבנן, ובמקום כבוד הבריות נדחה.

 

 

 

 

בית הבחירה למאירי שם:  גדול כבוד הבריות שדוחה כל לא תעשה מדברי סופרים כמו שהתבאר:

שו"ת מהר"י מברונא סימן רסח:   נאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך כל דרכי איש ומעלליו יהיו לשם שמים ואל יהא כבוד הבריות קל בעיניו כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה (ברכות יט ב)

ראבי"ה ח"ג – הלכות יום טוב סימן תשיח : אמרי רבנן גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה לאו דלא תסור

א"כ אפילו אם נאמר שהיה מנהג כזה. כבוד הבריות עדיף ואפילו על דברי חכמים אמרה לא חוששים ללאו דלא תסור  ואם בדברי חכמים אמרו כן כ"ש על שיטה ייחדה.

שולחן ערוך הרב ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמד

שגדול כבוד הבריות שדוחה את כל מצות שבתורה בשב ואל תעשה (כלומר שאינו עובר על לא תעשה בידיים אלא מאליה היא מתבטלת על ידי שהוא מתעסק בקבורת המת עי"ש):

 לפי זה אם במצווה של תורה, אמרו חכמים במקום שאם נמצא שיעבור על איסור של כבוד הברות, לבטלה, הנהגים לירוק בעלנו לשבח שזה רק מנהג לשיטה יחידאה ודבר זה מאוס לכל, וגם אין לא תסור במקום כבוד הבריות והמבטלו ודאי חשיב בשב ועל תעשה, וראוי ונכון לבטלו.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים