תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

כיבוד הורים
דברים
כותב החידוש: נועם אלימלך

מראה מקומות: ואתחנן עשרת הדברות

כיבוד הורים

ה' נותן כח ועוצמה מיוחדת כדי לכבד את ההורים

מצוות כיבוד אב ואם היא מצוה חמורה מאוד והקב"ה כתב אותה בלוח המצוות של בין אדם למקום, אפילו שזה רק בין אדם לחבירו , והסיבה לכך אומרים חז"ל, כשאדם מכבד אביו ואמו הקב"ה אומר אילו הייתי דר ביניהם גם אותי היו מכבדים וכו', פירוש: הקב"ה כביכול אומר, מה שבן אדם מכבד אותי ועושה מצוות ומקיים כבד את השם מגרונך ומהונך, עדיין לא נחשב כלל שמקיים מצוות של בין אדם למקום.

אדם מתפלל ולומד משכים ומעריב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אומר הקב"ה בא נראה אם גם לאביו ואמו הוא משכים ומעריב לשמשם ולשרתם. אדם נדחף להיות ראשון בכל דבר שבקדושה כי יש לו עוצמה יש לו יכולות הוא עושה למען כבוד השם ורק כבוד השם, אומר הקב"ה בתורתי תורת אמת שחתומה בחותמת אמת כתבתי עדיין נחשב שלא עשה אפילו מצוה אחת של בין אדם למקום,

ואז כשהאדם רץ בשמחה להיות ראש וראשון בכל דברי אביו ואמו רק אז הקב"ה מחשיב שכיבד גם אותו, ולא בגלל שכיבד את השם רק בגלל שכיבד את אביו ואמו בזריזות ובשמחה והיה ראשון לכל דבר שהם צריכים. ובזה זוכה שגם מצוות שבין אדם למקום נחשב לו מצוות ראויות לכבוד השם ומקבל עליהם שכר.

ומוסיף הרמב"ן בפר' יתרו. הקב"ה גם אבא שלנו שהרי גם אנחנו כל יום מתפללים אבינו אב הרחמן, אבינו מלכינו. וגם מובא בחז"ל שהאדם נולד משלושה שותפים הקב"ה אביו ואמו, והאדם צריך לכבד את הקב"ה שהוא השותף העקרי בחייו ועל זה יש מצוות של בין אדם למקום. כגון ואהבת את ה' אלוקיך אותו תירא ועוד רבות, אבל כל זמן שאדם לא מכבד את אביו ואמו בשמחה בזריזות ובטוב לבב לא יזכור את הקב"ה שגם הוא אבינו שבשמים ולכן הקב"ה הקפיד והחמיר כל כך במצוות כיבוד הורים ורק בזה נזכור את  אבינו השותף העיקרי שמחיה אותנו בכל רגע ורגע עד מאה ועשרים שנה.

כיבוד הורים. לא רק שזה מצוה חמורה מאוד אלא גם קשה מאוד ליישום. המצוה היא בחייהם ובמותם במעשה במחשבה ואפילו אם אנחנו בעצבות או מרירות חייבים לכבדם בזריזות ובשמחה. לא כל ההורים מכובדים ויש כאלה שלא מכבדים את עצמם, אסור לנו לזלזל בהם ואפי' רק לחייך. ומחויבים במצוות עשה דאורייתא לחשוב עליהם שהם מלכי הכבוד ולהעריך אותם כגדולי הדור.

הבן איש חי עשה תיקון מיוחד לאלה שלא קיימו מצוות עשה או שעברו על מצוות לא תעשה. וכשעושים את סדר התיקון מתכפר העוון וזוכים לחיי עולם הבא, אבל, בתנאי אחד שהאדם לא יחזור על העבירה שעשה. וכותב הבן איש חי על תיקון מצוות כיבוד אב ואם שהאדם יעשה אותם רק לאחר מיתת שני הוריו, מפני שכל זמן שאביו ואמו חיים ואפילו אדם הגיע לגיל שכבר זוכה ומחתן נכדים. וההורים שלו חיים לא יעשה את התיקון כי לא יועיל לו מכיון שבודאי יחטא במצוה זו ואין כל ערך לתיקון. ורק לאחר פטירתם יועיל התיקון כי עדיין יש לו את המצוה דאורייתא מכבדם במותם ויותר קל לכבדם גם במחשבתו של האדם.

שאלתי את כבוד אבי מורי זצוק"ל, איך אפשר לקיים מצוות כיבוד הורים. כל כך חמורה, אין הפסקה אפילו לשניה אחת, כי המצוה מדאורייתא זה גם על המחשבה וגם על האח הגדול וגם על השווער. איך מסתדרים עם הפלונטער הזה.

חייך אלי אבי שם עלי את ידו בחביבות ואמר לי: בני אהובי שאלת נכון ואענה לך כהלכה. בדברות הראשונות כתוב כבד את אביך וכו' למען יאריכון ימיך ובדברות השניות כתב הקב"ה למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. הרי היה אפשר לכתוב בדברות שניות רק למען ייטב לך כמו שבשבת כתוב זכור בראשונות ובשניות רק שמור ואנחנו יודעים שבדיבור אחד נאמרו וכמו כן בכיבוד אב ואם.

ההסבר הוא שכבר במרה נצטוו על מצוות כיבוד הורים ולמדו טוב את ההלכות והבינו שזה מצוה קשה מאוד ליישום. ולכן הקב"ה מוסיף בדברות שניות, ולמען, ובשביל שתוכל לקיים מצוה קשה זו, ייטב לך, שפירושו יהיה לך טוב ואת כל האפשרויות בעולם הזה, וכשההורים בעולם הזה כדי שתוכל לקיים את המצוה כהלכתה כראוי וכנכון ובזה תזכה לחיי עולם הבא שהוא יאריכון ימיך "יום שכולו ארוך" אכי"ר.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים