תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

כתנות עור
בראשית

מראה מקומות: פרשת וישב

בב"ר אי' על פס' זה, בתורתו של ר"מ מצאו כתוב כתנות אור, ע"כ. ובפי' מתנות כהונה שם כתב, פירש הרמב"ם ז"ל שר"מ היה חושב בכתנות אור שהיה לאדם תחילה ועתה נהפכו לעור ולחומר, ובחשבו ר"מ כזה כתב אור, עכ"ל. והנה כתב השל"ה (פרשת שמות, הו"ד בספר רו"ח פ"א מ"א בהג"ה מהגאון רי"ץ בן המחבר) שיש ב' מיני לבושי עור לאדם, עור בהמה שלובש דהיינו מנעלים, ועור עצמו, ואצל משה היה אור באל"ף, וזה שרמז לו הקב"ה של נעליך לשון רבים, שצריך להסיר ב' מיני מנעלים, דהיינו עור הבהמה ואח"כ עור ובשר שלו, כלומר שיזדכך חומרו לגמרי שיהיה אור באל"ף, עכ"ד השל"ה.

ולכאו' מבואר דאדם הראשון הפסיד בחטאו את לבוש האור ומש"ר זכה לזה, ובב"ר (פי"ט) אי' א"ר אבא בר כהנא וכו' עיקר שכינה בתחתונים הייתה, כיון שחטא אדה"ר נסתלקה שכינה לרקיע הראשון חטא קיין נסתלקה לרקיע השני וכו' עמד עמרם והורידה מן השני לראשון עמד משה והורידה מלמעלה למטה, עכ"ל המדרש. ומבואר בזה דמש"ר תיקן את קלקול אדה"ר, ומובן היטב שזכה בזה לכתנות האור שניתנו לאדם וחוה קודם החטא.

ובספר מעיל צדקה (אות [רטו] (רנ) כתב דהא דכתיב כתנות עור הוא לרמוז שלכל אחד עשה ה' שתי כותנות, אחת לחול ואחת לשבת, ע"ד שדרשו חז"ל (ירושלמי יומא פ"ג, ו) ולבני אהרן תעשה כותנות, שתי כותנות לכל אחד, עכ"ד, ויש להעיר ע"ד מדברי השל"ה הנ"ל, וק"ל.

[עוד יש לציין בזה לדברי הנפה"ח ש"ג בהגה"ה סוף פי"ג בענין החילוק בין עפר ואפר כענין החילוק בין כתנות עור לאור, יעו"ש].

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים