תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

למה מרים ע"ה לא זכתה להיכנס לארץ ישראל הרי לא חטאה במי מריבה?
במדבר
כותב החידוש: ישראל מאיר יחזקאל

מראה מקומות: חקת

כתוב בפסוק: "וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם"

לכאו' צריך להבין למה מרים ע"ה לא זכתה להיכנס לא"י, דבשלמא משה ואהרן בגלל שחטאו במי מריבה לכן לא זכו להכנס לא"י, אבל מרים לא מבואר בכתובים למה לא זכתה לעלות לא"י.

והנראה לבאר בזה,  דהנה ידוע מה שמבואר בחפץ חיים ובספרים הק' דכשאדם מדבר לשון הרע כל זכויותיו ומעשיו הטובים עוברים לשני, ובאמת צ"ב למה עונשו של המדבר לשון הרע שיעברו זכויותיו לגבי השני, אולם נראה לבאר בזה דכיון שעונשו של המספר לשון הרע שילקה בצרעת, ומצורע חשוב כמת בחייו, להכי כיון שהוא כמת הרי כל עוד שהוא מצורע הוא לא יכול לקיים מצוות ומעשים טובים מפני ש"במתים חפשי" ולא שייך אצל המת קיום תורה ומצות ומעשים טובים, ולפי"ז נראה דהנה מרים ע"ה חטאה בדקות של הדקות בדיבור לשון הרע וה' גזר עליה עונש שתהיה מצורעת, ונראה דבאמת לפי גודל מעלתה שהקב"ה מדקדק עימה כחוט השערה היתה צריכה להיות הרבה זמן מצורעת כדרך המצורעים, אבל בזכות תפילת משה לא נענשה בפועל אלא שבעת ימים בלבד ולאחר מכן סר ממנה הצרעת, וא"כ כיון שהיתה מצורעת שחשוב כמת לכן הקב"ה העביר את זכויותיה ומעשיה אל משה רבינו לפי הזמן שראוי לה לקבל עונש הצרעת, ונמצא שמרים לאחר שדיברה לשון הרע על משה היא חיה רק בזכות משה דלעולם היתה צריכה ליחשב כמת והיה דינה להיפטר מן העולם רק כיון שרצה הקב"ה שמשה ירוויח את זכויותיה ומעשיה הטובים לכן המשיך להחיותה בשביל משה, ולפי"ז מובן למה נפטרה בקדש סמוך לחטא מי המריבה ולא נכנסה לא"י, דבא הכתוב להגיד לך דבאמת אילולי שנגזרה על משה רבינו מיתה היתה מרים ממשיכה לחיות כמו משה משום שזכותיה הולכים למשה וכל עוד שהוא קיים היא קיימת בזכותו משום שהמעשים והמצוות שהיא עושה הולכים אליו מצד הדין לכן בדין הוא שחייה יהיו תלויים בו, אבל עתה בקדש כיון שכבר נגזרה שם מיתה על משה רבינו מחמת מי מריבה ממילא לא היה סיבה עוד שתחייה כיון שכבר נגזר עליה שתהיה מצורעת שחשוב כמת.  

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים