תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

למה משה רבינו לא נקם בעצמו את נקמת מדיין?
במדבר

מראה מקומות: מטות

לכאו' יש להבין למה לא ילפינן שליחות לכל התורה מהכא דכתיב "נקום את נקמת ישראל מאת המדינים" ואח"כ כתוב "וישלח אתם משה גו' לצבא ע"ש, ומבואר דכל הנקמת מדיין עשה משה רבינו ע"י שליחות ומבואר מכאן דין שליחות ששלוחו של אדם כמותו?

ועוד צריך להבין באמת דכיון שה' ציוה לו לנקום למה עשה כן ע"י שליחות שהיה לו בעצמו לנקום דהלא מצוה בו יותר מבשלוחו, וכמ"ש רש"י "דכי עסיק גופו במצוות מקבל שכר טפי" וא"כ לא עשה הוא בעצמו הנקמה?

והנראה בזה, דעיקר הנקמה שהיה צריך משה רבינו לנקום במדיין היה דוקא בנשים שהחטיאו את עם ישראל לגילוי עריות דמכיון שהיה דיין היה חייב לדון אותם למיתה, אלא שמשה רבינו עצמו לא יכל לקיים את השליחות הזאת שהרי מצד הדין היה פרוש מן האשה שלא יכל להתקרב לשום אשה והראיה שגירש את אשת ציפורה ולא היה חי עמה משום שלמד ק"ו מואל תגשו אל האשה דמה ישראל שלא דיברו עם השכינה אלא פעם אחת הוצרכו לפרוש מן האשה ג' ימים אני שהשכינה מדברת עמי בכל שעה אינו מן הדין שאפרוש לגמרי מן האשה ולהכי קם וגירשה, וא"כ כיון שמצד הדין היה מנוע מלגשת לנשים לכן לא יכל להרוג הוא בעצמו את כזבית בת צור שחטאה עם זמרי משום שהיה מנוע מלהתקרב לנשים, וה"ה הכא שלא יכל לנקום את נקמת מדין בנשים משום שהיה מנוע מלתקרב אליהם, ונמצא שכל הצווי של משה רבינו מלכתחילה היה שהוא יגיד לאחרים לנקום אבל לא שינקום הוא בעצמו וא"כ נמצא שאין כאן דין שליחות שכל דין שליחות הוא דוקא שהמשלח בעצמו יכול לעשות ועושה ע"י שליח בזה הוא דאמרינן דשלוחו של אדם כמותו, אבל הכא שמשה עצמו לא יכל לעשות הנקמה אין כאן דין שליחות. 

אהבת? שתף את החידוש

2 תגובות

  1. רעיון מקורי ומעניין, אך יש להקשות דהתורה ב'לא תקרב' לא אסרה אלא קרבה של ג"ע בלבד, ומסתברא שהכ"נ לגבי משה הק"ו מ'אל תגשו אל אשה' דוקא גישה של חיבה אסרה תורה. ולכן באופן שניגש לנקום ולהרוג בנשות מדיין אין זה גישה של חיבה אלא להיפך וצריך להיות מותר גם למשה לקחת הנקמה וצ"ע

  2. אתה צודק ונראה עוד דהגם שצווה למשה מבואר בכמה מקומות ברש"י שהוא ציווי לצוות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

ואלה שמות האנשים

ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.

איזהו גבור הכובש את יצרו

השגחה של הקב"ה על הארץ ועל המזון

ואש המזבח תוקד בו

להתחיל מבראשית

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים