תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מה חמור יותר מזיד בדרבנן או שוגג בדאורייתא
סוטה

מראה מקומות: סוטה מח

איתא בגמ' (סוטה דף מח ע"א) "אמר רב יוסף זמרי גברי ועני נשי פריצותא זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי הא". וברש"י שם (ד"ה לבטולי) "אם אין שומעין לנו לבטל את שניהם נקדים לבטל את זה שהוא כאש בנעורת". ומבואר, שהרואה שני אנשים שעוברים עבירה, ויכול למחות ולהפריש רק אחד מהם, שיפריש מי שעובר העבירה היותר חמורה. ולכאורה לפי"ז, הרואה שני אנשים עוברים על איסור דאורייתא, אחד בשוגג ואחד במזיד, צריך להפריש את זה שעובר במזיד, כיון שחטאו גדול יותר.

מעתה יש לדון, ברואה שני אנשים, אחד עובר על איסור דרבנן במזיד, ואחד עובר על איסור דאורייתא בשוגג, ויכול להפריש רק אחד מהן, את מי יפריש. האם נימא שיפריש את העובר איסור דאורייתא, כיון שהוה איסור חמור יותר, או דלמא יפריש את העובר על איסור דרבנן, כיון שעובר במזיד ובשאט נפש, אע"פ שהוה רק דרבנן.

ונראה לומר, שיפריש את העובר איסור דאורייתא, שהרי הרואה שני אנשים, אחד במזיד רוצה לאכול בשר חזיר והאמת שהוא בשר טלה, והשני אוכל חזיר ממש בשוגג, לכאורה יתחייב להפריש את האוכל איסור דאורייתא בשוגג. אמנם צ"ע, שהאי בכיה"ג אינו עובר איסור אפילו מדרבנן, [אמנם מ"מ איכא חפצא דאיסורא, וכמ"ש האחרונים בכיה"ג], משא"כ במקרה דנן עובר איסור מדרבנן, וצ"ע

אהבת? שתף את החידוש

2 תגובות

  1. חן חן על חקירתך

    לענ"ד ניתן לפשוט זאת מדברי השו"ע או"ח רנ"ד סעי' ו לענין הרודה את הפת בשבת

    "ואם נתנו בשבת, אפילו במזיד, מותר לו לרדות קודם שיאפה כדי שלא יבא לידי איסור סקילה" וביאר המ"ב "אפילו במזיד – דהו"א הלעיטהו לרשע וימות קמ"ל דשרי וכ"ש כשהדביק בשוגג דשרי כדי שלא יבוא לידי איסור חטאת" כלומר מה שנקט השו"ע במזיד בא להשמיע שלא נאמר שלא נתיר לו לרדות את הפת משום שהוא רשע, ואין לדאוג לתקנתו, וכל שכן בשוגג שיש להתיר לו לרדות
    הנה לפנינו שלמרות שהוא שוגג בדאורייתא הותר לו לעבור על איסור רדייה מדבריהם אפילו שהוא במזיד על מנת להציל מאיסור תורה בשוגג.

  2. אכן ראיה יפה הבאת,
    אך עדיין לא נפשט ספקינו לגבי הרואה אדם אוכל חזיר במזיד ובאמת הוא טלה, והשני אוכל חזיר בשוגג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים