תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מיתת צדיקים
סנהדרין
כותב החידוש: ישראל עזרן

מראה מקומות: סנהדרין קיג, ב

איתא בגמ' (סנהדרין קיג, ב), צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק, ע"כ. וכן איתא במדרש הגדול (פרשת נח) על הפסוק ויהי לשבעת הימים אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח שנאמר כי מפני הרעה נאסף הצדיק.

והנה מאידך איתא במדרש תנחומא (פרשת אחרי מות) שמיתת צדיקים מכפרת על הדור כיום הכיפורים, והדברים צ"ב האם מיתת צדיקים זה כדי להביא רעה לעולם בבחינת כי מפני הרעה נאסף הצדיק, או שמיתת צדיקים מכפרת כיום הכיפורים, ואדרבה תכליתה למנוע את הרעה מלבוא לעולם.

והנה עוד איתא שם במדרש תנחומא, למה נסמכה מיתת אהרון לשבירת הלוחות מלמד שקשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כיום שבירת הלוחות. ועוד איתא בטור הלכות תענית (אורח חיים סימן תקמט), לגבי מיתת גדליה בן אחיקם שקשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו. וצ"ב מה ענין מיתת צדיקים לשריפת בית אלוקינו ולשבירת הלוחות.

ונראה שהנה הצדיק בחייו מרבה קידוש השם יתברך, ומקרב את העולם לקב"ה ע"י מעשיו הטובים, שמקדש את העולם ועי"ז הקב"ה יכול להשרות שכינתו בעולם, וע"י שיש השראת שכינה בעולם זה גורם לשפע ולריבוי טובה בעולם, כדאיתא שהשראת שכינה בעולם גורמת לברכה וסילוק שכינה גורם לפורעניות לעולם, וזהו ענין הסתר פנים בעולם. 

והנה כשעם ישראל חוטאים הקב"ה רוצה להענישם וכביכול אינו יכול להעניש, כיון שהצדיק בדור והוא סיבה לברכה וריבוי טובה, ובמצב כזה נמצא שעם ישראל ממשיכים לחטוא כיון שרואים שדרכם צלחה ואינם נותנים על ליבם לחזור בתשובה, והקב"ה כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה מסלק את הצדיק מהעולם, אע"פ שעי"ז יש צער לשכינה שמתמעטת הקדושה ופרסום שמו יתברך בעולם, אעפ"כ הקב"ה מסכים לקבל על עצמו צער זה העיקר שיחזרו בניו בתשובה.

וזהו הענין שקשה מיתת צדיקים לפני הקב"ה כשבירת הלוחות וכשריפת בית אלוקינו, ששם נמי הקב"ה רצה שישברו הלוחות וישרף בית המקדש, אע"פ שעי"ז מתחלל שמו של הקב"ה בעולם ויש פחות קדושה בעולם, כי הלוחות דהיינו התורה הקדושה בהיותה בעולם גורמת לריבוי קדושה והשראת השכינה בעולם, וכן בית המקדש, ובהעדרם מתמעטת הקדושה בעולם, מכל מקום הקב"ה מסכים לקבל צער זה כדי לעורר את עם ישראל לתשובה, וזה הענין גם במיתת צדיקים שהקב"ה מסכים לקבל על עצמו צער התמעטות הקדושה ומקום השראת השכינה בעולם, כדי לעורר את עם ישראל לתשובה.

ועפי"ז אפשר ליישב את הקושיא האם מיתת צדיקים מכפרת או שמפני הרעה נאסף הצדיק, דבאמת מיתת צדיקים נועדה כדי לעורר את הדור לתשובה, ואם עשו תשובה אז מיתת צדיקים מכפרת על הדור וכמו שכתב השל"ה (מסכת תענית פרק תורה אור), שהטעם שמיתת צדיקים מכפרת מפני שגורמת לתשובה, אך אם לא עשו תשובה ולא התעוררו מפטירת הצדיק [וכמו שהיה בדור המבול], מיתת הצדיק היא בבחינת כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כיון שכעת אין מי שיגן על הדור מפני העוונות. 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים