תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מכחיש הבכורה
במדבר
כותב החידוש: שפר בנימין סטולמן

מראה מקומות: במדבר טז

וַתִפְּתַח הָאָרֶץ אֶת פִיהָ וַתִבְּלַע אֹתָם (במדבר טז, לב)

מכחיש הבכורה

המשנה במסכת אבות (פרק ה) מלמדת אותנו: כל מחלוקת שהיא לשם שמיים – סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים – אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי; ושאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח וכל עדתו. 

מה ביקש קורח? לפי מדרש תנחומא, קורח התלונן על העוול שנעשה לו, כשאליצפן, בן דודו, מונה לנשיאות. קורח סבר שהוא עצמו היה ראוי יותר למינוי, מפני שאביו קהת היה מבוגר מעוזיאל, אביו של אליצפן. לתלונה זו הצטרפו דתן, אבירם ואון בן פלת, מצאצאי ראובן, בכור יעקב. נראה שגם הם סברו שההנהגה צריכה להיות בידי צאצאי הבכורים הביולוגים. 

בשלב זה, אנו למדים מתגובת משה כי קורח כבר לא היה מוכן להסתפק בתפקיד נשיא שבטו אלא דרש את הכהונה. מעבר לכך, קורח דרש לבטל את כל המינויים שנעשו עד עתה! לדברי מדרש תנחומא, קורח הכריז: "הרי אני חולק ומבטל כל דבריו, כל מה שעשה!". במושגים שלנו היינו אומרים שקורח הצביע אי־אמון ודרש בחירות חדשות. זוהי, אם כך, המחלוקת שחז"ל כינו מחלוקת "שאינה לשם שמיים". 

לדעתי, חטאם של קורח ושל דתן ואבירם חמור מאשר נראה לעין במבט ראשון. הסיבה לכך היא שבערעורם פגעו קורח ועדתו לא רק במעמדם של משה ואהרון, אלא במעמד אבות האומה. קורח דרש שמעמדו כבנו של יצהר יכובד ויוכר. הוא תלה את הכול במעמד שהחברה מעניקה  למי שהוא בכור מלידה, דוגמת עשו וישמעאל. לעומת זאת, ה' מעניק סמכויות לראויים לכך בשל אישיותם ופועלם, ללא קשר למיקומם במשפחה. הבל ולא קין, יצחק ולא ישמעאל, יעקב ולא עשו, יהודה ולא ראובן, דוד ולא אליאב, שלמה ולא אדוניהו – כל אלו נבחרו למרות שלא היו הבכורים הביולוגים; וכך אמר ה' לשמואל, שרצה לבחור את אליאב למלך: "אַל תַבֵט אֶל מַרְּאֵהּו וְּאֶל גְּבֹּהַ קֹומָתֹו כִי מְּאַסְּתִיהּו כִי לֹא אֲשֶר ִירְּאֶה הָאָדָם כִי הָאָדָם ִירְּאֶה לַעֵינַים וַה' ִירְּאֶה לַלֵבָב" (שמואל א' טז. ז). 

קורח רצה לשנות את המצב, ובהתגרותו במשה ואהרון נתן פתחון פה לעשו ולישמעאל, אשר רצו, ועדיין רוצים, לחסל את עם ישראל מתוך מגמה לשמר את מעמד הבכורה הטבעי שלהם. קורח נקט, בלי משים, את טענתו של עשו: "וכי אפשר לפָ שּוט להיות בכור"? האם יעקב יכול להיות הבכור? האם זכאי אליצפן, בנו של עוזיאל, שהיה בנו הקטן של קהת, יותר מאשר קורח, בנו של יצהר הגדול? 

קורח, אם כן, כפר במעמד הבכורה של עם ישראל, כפי שה' ציווה את משה בשולחו להוציא את בני ישראל ממצרים: "ואָמַרְּתָ אֶל פַרְּעה כה אָמַר ה' בְּנִי בְּכרִי ִיׂשְּרָאֵ ל" (שמות ד, כב). קורח הוא שדקלם: "הרי אני חולק ומבטל כל דבריו כל מה שעשה". 

משום שקורח היה מוכן, מסיבות אגואיסטיות, לחבל בשלשלת הקיום של עם ישראל, נגזר עליו שהוא ועדתו יימחקו מתולדות עם ישראל: "וַתִפְּתַח הָאָרֶץ אֶת פִיהָ וַתִבְּלַע אֹתָם וְּאֶת בָתֵיהֶם וְּאֵת כָל הָאָדָם אֲשֶר לְּקֹרַח וְּאֵת כָל הָרֲכּוש" (במדבר, טז,לב)

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים