תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

מנהג בכל תפוצות ישראל, שכאשר יש לאדם איזו צרה ובקשה, יתן מטבע לצדקה להחזקת איזו ישיבה בארץ הקודש, ויאמר פעמיים: "אלהא דמאיר או אלהא דרבי מאיר ענני
כללי
כותב החידוש: ניסים אטלן

מראה מקומות: עפ״י כתבי הרב אטלן

אני מנהג בכל תפוצות ישראל, שכאשר יש לאדם איזו צרה ובקשה, יתן מטבע לצדקה להחזקת איזו ישיבה בארץ הקודש, ויאמר פעמיים: "אלהא דמאיר או אלהא דרבי מאיר ענני", וכבר זכו רבים להיוושע בדרך נס . השאלה מה יותר נכון לומר אלהא דמאיר או דרבי מאיר
תשובה
‏ישנה מחלוקת האם נכון יותר לומר 'אלהא דר' מאיר' או 'אלהא דמאיר'. המנהג לומר מלים אלו על כל צרה שלא תבוא מובא בפתח עיניים, ספרו של החיד"א על הגמרא:
(הרב חיים יוסף דוד אזולאי, ) עבודה זרה יח, א כתב
אימא אלהא דמאיר ענני ומתצלת וכו'. מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותנו דעל כל צרה שמתפלל האדם אומר אלהא דר"מ ענני ונודרים שמן או צדקה לנשמתו של ר"מ. וכתב הרמ"ע במאמר חקור דין סוף ח״א שהכוונה במה שכיוון ר"מ ענני באותה כונה ע"ש. הנה החיד"א כותב, אם כן, בשם הרמ"ע מפאנו (ר' מנחם עזריה מפאנו, ) שכשאומרים 'אלהא דמאיר ענני' צריך לכוון באותן כוונות שכיוון ר' מאיר. ר' חיים פלאג'י כותב שהנהיגו לומר זאת גם בסליחות, אבל הוא כותב שאין לומר 'אלהא דר' מאיר', אלא 'אלהא דמאיר':

3. לב חיים (ר' חיים פלאג'י, מתורכיה) חלק ב סימן קס
חדשים מקרוב באו להוסיף בסליחות באמירת עננו לומר 'אלהא דר' מאיר עננו'. וכד הוינן בה צריך לדקדק ולומר אלהא דמאיר ענני, דהכי איתא בעבודה זרה דף יח, א… כי צריך לומר דוקא בלשון הזה אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני ב' פעמים

מדוע מעדיף ר' חיים פלאג'י את הנוסח 'אלהא דמאיר'? – ראשית, מכיון שזה מה שכתוב בגמרא. אבל על כך ניתן היה לומר שר' מאיר יכול לקרוא לעצמו 'מאיר', אבל אנחנו לא יכולים לקרוא לו בשמו בלי לומר 'רבי'. ואולם בספרו עתרת חיים (סימן נב), מסביר ר' חיים פלאג'י שהסיבה שיש להקפיד דוקא על הנוסח 'אלהא דמאיר' היא בגלל עניינים קבליים. הוא מפנה לספר ילקוט ראובני שמסביר את הדברים על דרך הסוד, כפי שמובא בספר קרניים. ספר זה מיוחס לר' אהרון מקרדינא, אשר לא ידוע עליו שום דבר, אך הספר הודפס עם פירושו של ר' שמשון מאוסטרופולי, בווהלין, ונרצח בפרעות ת"ח ות"ט. יש הטוענים שהוא עצמו זה שכתב גם את הספר קרניים עצמו, אך הסתיר זאת בשם ר' אהרון מקרדינא. זהו ההסבר כפי שמופיע בפירושו, אם כי עליי להודות שלא הבנתי מזה כלום…
על כל פנים נראה שנכון יותר לומר 'אלהא דמאיר' ולא 'אלהא דר' מאיר, וזאת על פי דברי המהרש"א:
ובחדושי אגדות (ר' שמואל אליעזר הלוי איידלס, ) עבודה זרה יח, ב
ויש לדקדק היאך ייחד ר' מאיר שמו של הקב"ה על עצמו בחייו שהרי אמרו אין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם שנאמר אלהי אברהם ופחד יצחק וגו'!? ויש לומר דלא אמר אלהא דמאיר כו' רק לסימן בעלמא על שמו ולא נתכוין כל עיקר על שמו רק נתכוין אלהא דמאיר לארץ ולדרים עליה הוא יעננו או שאמר אלהא דמאיר לנו במלכות יון הקודמת בנס הנרות של חנוכה כמו שייסד הפייט ומי יאיר לך מאיר כו' הוא יעננו להציל אותנו בנס מידיהם וק"ל:
על סמך הדברים האלה אכן כתב הרב משאש שנכון יותר לומר 'אלהא דמאיר':
ועיין בשו"ת מים חיים (הרב יוסף משאש, מחיפה) אורח חיים סימן רלח
עוד שאלת ידידי על המנהג שנתפשט להוסיף בסליחות עננו אלהא דמאיר עננו, עננו אלהא דבר יוחאי עננו, ועתה חדשים מקרוב באו איזה שלוחי ציבור שמוסיפים תיבת 'דרבי' ואומרים 'אלהא דרבי מאיר' והקהל כשכופלים הדבר כמנהגם לכפול כל חרוז אחר הש"ץ אומרים רק אלהא דמאיר, והמוסיפים 'דרבי' צועקים עליהם ואינם נענים, רק הקהל כמנהגו נוהג לחסר תיבת 'דרבי' ובקשת להודיעך עם מי האמת…
תשובה: הדבר פשוט לדעתי, שהמנהג הזה להוסיף 'עננו אלהא דמאיר עננו' בסליחות יסודתו בהררי קדש ע"פ מה שכתוב בש"ס… ולכן כאשר ראו הראשונים ז"ל שדבר זה נזכר בגמרא ונעשה בו מעשה בזכותיה דר"מ, לכך גם הם קבעוהו תוספת בקשה בסליחות.
והנוסח הראוי הוא אלהא דמאיר דוקא, בלא תוספת 'דרבי', הן מצד שכך נזכר בגמרא, הן מצד מה שהקשה הגאון מהרש"א ז"ל… ואם כן המוסיף תיבת 'דרבי' הוא גורע ומשחית כוונת התנא הא-לוקי ע"ה. ובאמת שכך כתב מר״ן הרב עובדיה בספר הלכות עולם על הלכות נדרים . ‏וכן עיקר להלכה שנכון יותר לומר אלהא דמאיר דוקא, בלא תוספת 'דרבי'.

אהבת? שתף את החידוש

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים