תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

ספירת העומר קטן שהגדיל
כללי
כותב החידוש: שמואל ויטמן

מראה מקומות: הטור בסימן תפ"ט מהרמב"ם בפ"ו מהלכות חמץ ומצה הלכה ג' וז"ל אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו, ואחר כך נתרפא--חייב לאכול אחר שנתרפא, לפי שאותה אכילה הייתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות

 בעניין קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה האם חייב בספירת העומר

הטור בסימן תפ"ט הביא מחלוקת ראשונים אם שכח לספור יום אחד ספירת העומר האם ממשיך לספור בשאר הימים עם ברכה או שאינו יכול כבר לברך

וכן פסק בשו"ע בסימן תפ"ט סעיף ח' "אם שכח לברך באחד מהימים בין יום ראשון בין שאר הימים סופר בשאר הימים בלא ברכה"

ובאר שם במשנה ברורה שהסיבה שאין מברכים לחוש לשיטות הסוברות שכיוון שבפסוק כתוב "שבע שבתות תמימות" שדין תמימות לשיטות אלו שמצות  הספירה חייבת להיות תמימה ושלימה ואם החסיר יום אחד מהספירה אינו יכול לקיים יותר את המצוה ולחשוש לשיטות אלו פסק בשו"ע שסופרים בלא ברכה

אמנם כיוון שיש שיטות הסוברות שכוונת הפסוק " תמימות " אינו לעניין זה שצריך לספור בכל יום אלא לדין אחר או שיש דין לספור שבועות או שצריך לספור בלילה שהוא תחילת היום ובכך מקיים דין תמימות לכן לחוש לכל השיטות פסק בשו"ע שחייב לספור ספירת העומר ואינו מברך על הספירה

 ויש לדון מה דינו של קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה האם יכול לספור בברכה

 נידון זה צריך לדון בב' אפשרויות

 אפשרות א' – מה הדין במקרה שהקטן לפני שהגדיל לא ספר בכל הימים לכאורה במקרה כזה בפשטות גם כשיגדיל אינו יכול להמשיך לספור בברכה כיוון שאינו מקיים דין תמימות אמנם יש מהאחרונים שרצו לדמות את מקרה זה לדין סוכה לשיטת ר"א שסובר שאין אדם יוצא מסוכה לסוכה שסובר רבי אליעזר שאדם שיצא מהסוכה אינו יכול לשבת בסוכה אחרת ואם לא קיים מצוות סוכה אפי' יום אחד אינו יכול לקיים יותר מצוות סוכה בדומה לספירת העומר לסוברים שיש דין תמימות ומבואר שם בגמ' שקטן שהגדיל או גר שנתגייר בתוך ימי הסוכות מקיים מצווה לאחר שהגדיל או לאחר שנתגייר וא"כ לכאורה ה"ה לעניין מצוות הספירה קטן שהגדיל בימי הספירה יכול לקיים מצוות הספירה גם אם לא ספר לפני שהגדיל

אמנם דחו האחרונים את הדמיון בין סוכה לבין ספירת העומר שלעניין סוכה בגמ' מביאה פסוק שממנו לומדים את החידוש שקטן שהגדיל יכול לקיים מצוות סוכה  משאין כן לעניין הספירה מנין לדמות?

אפשרות ב' – מה הדין במקרה שהקטן ספר את כל ימי הספירה לפני שהגדיל

לכאורה יש לדון האם מעשה מצוה של קטן נחשב למעשה מצוה אפי' שהקטן אינו חייב במצוות  נחשב למעשה מצווה כמי שאינו מצווה ועושה או שמא דהרי קטן מה שאינו מחויב משום שאינו בר דעת וא"כ יש לדון שמא אינו נחשב למעשה מצוה כלל

וא"כ לצד  שמעשה מצוה של  נחשב למעשה מצוה קטן שספר לפני שהגדיל  נחשב שמקיים את ספירת העומר בתמימות

ואפי' אם נאמר שמעשה מצווה של קטן נחשב למעשה מצווה אולם כיוון שנחשב למי שאינו מצווה ועושה עדיין יש לדון שאולי מצוה כזאת אינה עולה לו לחיובו

והביאו האחרונים ראיה מהרמב"ם בפ"ו מהלכות חמץ ומצה הלכה ג'  וז"ל  אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו, ואחר כך נתרפא–חייב לאכול אחר שנתרפא, לפי שאותה אכילה הייתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות.

מבואר בדברי הרמב"ם שבזמן שאינו בר דעת אינו נחשב לקיום מצווה וא"כ הוכיחו האחרונים ה"ה לעניין ספירת העומר מה שספר בזמן שהיה קטן שאינו בר דעת אינו נחשב לקיום מצווה

במהרם שיק כתב לחלק בין מצוות אכילת מצה לבין ספירת העומר במצוות אכילת מצה אינו נוצא ידי חובה במה שאכל בזמן שאינו מחויב משא"כ בספירת העומר לעניין שיחשב תמימות גם מה שספר כשהיה קטן נחשב לספירה

להלכה למעשה הביאו הרבה מהאחרונים שקטן שהגדיל יכול לספור עם ברכה משום שאפי' שנאמר שאינו מקיים את המצוה של ספירת העומר כגדול אמנם כקטן המחויב בספירה משום מצוות חינוך עדין יש עליו את מצוות החינוך גם כשהגדיל

 

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים