תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

ספירת העומר
ל"ג בעומר
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: פרי חדש סימן תפט סעיף ח

בפרי חדש ס' תפט' ס"ח כתב, שכיון דקיי"ל כדעת הבה"ג שמי ששכח ולא ספר לילה אחד שוב אין חוזר וסופר בברכה, ואיתא במתני' בר"ה דף כט ע"א כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם, א"כ שכח ולא ספר לילה אחד אינו יכול להוציא את חבירו בברכה, [וכגון שהוא שליח ציבור ובעי להוציא את חבירו יד"ח הברכה], והוסיף שם עוד: "ואין לומר נהי דלאו בר ספירה הוא אבל מכל מקום מחוייב בדבר קרינן ביה ליתא דגרסינן בירושלמי דמגילה דבן עיר אינו מוציא בן כרך לפי שאינו מחוייב בדבר אע"ג דאי איהו הוה בעי הוה מצי למעקר דירתו ליל ט"ו והיה מתחייב כאן וכאן כדאיתא התם וכל שכן בנידון דידן דלאו בר חיובא הוא כלל".

אמנם בברכי יוסף שם סקי"ט הביא בשם המקראי קודש, שהשוכח יום אחד אע"פ ששוב אינו סופר בברכה, יכול להיות ש"ץ ולהוציא אחרים יד"ח בברכה.  

והנה ברשב"א בגיטין דף פג ע"א ד"ה מתנה מבואר, שהמגרש את אשתו ע"מ שלא תאכלי מצה בליל פסח, והלכה ונישאת לאחר, אינה יכולה לאכול מצה, שהרי אם תאכל נמצא גט בטל ובניה ממזרים.

ויש שרצו לומר לפי"ז, שאותה אשה האסורה באכילת מצה מחמת התנאי של הגט, לא תוכל לברך על אכילת מצה ולהוציא אחרים יד"ח, לפי דעת הפר"ח, שהרי אינה יכולה לברך כיון שאסורה היא באכילת מצה, וכמו מי ששכח לספור שאינו מברך ולא יכול להוציא בברכה אחרים.

אמנם חילוק ברור יש בזה, שהשוכח לספור יום אחד הרי אינו יותר בר חיובא בספירת העומר מכאן והילך, משא"כ אשה זו מחויבת היא באכילת מצה בעצם, ויש עליה חיוב מצד עצם מצות מצה לאכול מצה, אלא שבפועל אינה יכול לאכול מצה מחמת התנאי, אבל לא יצא היא מכלל חיוב אכילת מצה.  

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים