תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

עניני ליל הסדר
פסח
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: ליל הסדר

 
עניני הלילה

רוממות הלילה: האר"י הקדוש כתב לומר בתחילת הסעודה אתקינו סעודתא דמלכא עילאה, הכינו הסעודה של המלך העליון, דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא ושכינתיה. והמשנ"ב פסק שאין להסב בעת אמירת ההגדה מפני שזה כעמידת לחש שצריך באימה וביראה. וכתב הזוה"ק שהמלאכים יורדים לבתים לשמוע את אמירת ההגדה ומי שאומרו בשמחה הקב"ה מראה לפמליה שלו. וליל הסדר הוא זמן הלידה של כלל ישראל ואנו עוברים בלילה הזה את תמצית סדרי העולם, הגלות והגאולה, וגילוי הצפון לעתיד לבוא.

מצוות הלילה: מצה כמש"כ בערב תאכלו מצות, וזוהי כמעט מצוה יחידה מן התורה באכילה בזמן הזה. מרור הוי מצוה דרבנן כיון שבתורה לא נזכר אכילת מרור כשהיא לבדה אלא עם קרבן פסח.  טיבול שני היינו כורך, ונחלקו בזה הלל וחכמים בפסחים קט"ו. אם יש מצוה בכורך ולכן אוכלים קודם מצה ומרור בנפרד ואח"כ יחד. פסח וחגיגה הם שני תבשילים זרוע וביצה כנגד פסח וחגיגה.  ארבע כוסות איתא בגמ' פסחים קי"ז: שהחיוב הוא מדרבנן, ובתוס' כתבו דתקינו רבנן כעין דאו', ובירושלמי פסחים פ"י ה"א כתב שהחיוב הוא מה"ת כנגד ארבע לשונות של גאולה. הסיבה תקנו חכמים שכן דרך בני חורין, וידוע מש"כ הרמב"ם בכל דור חייב להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ויש במדרש שגם ביציא"מ הסבו כמלכים. סיפור יציא"מ הוא מצוה מן התורה והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, והמצוה היא גם בין אדם לעצמו, ומצוה זו קיימת כל השנה אך בליל פסח הוא לספר בהבנה עמוקה יותר. הלל איתא במש' פסחים צ"ה. שהפסח טעון הלל באכילתו, וכתב רב האי גאון שאין מברכים על הלל בפסח לגמור את ההלל כיון שאי"ז בתורת קריאה אלא בתורת שירה.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים