תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

פסח
פסח
כותב החידוש: דניאל חגבי

מראה מקומות: פסח

 

הגדה

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

נראה לפרש שהנה אדם שחוזר על תלמודו הרבה, כל פעם שהינו חוזר על תלמודו מבין יותר את התורה בהרחבה ומתבארים לו דברים יותר מאשר בתחילה, ולכן אמרו הרי זה משובח שכמה שיותר מרבה לספר רואה דברים שלא הבין בהתחלה ביציאת מצרים ומשבח יותר את ה'.

 

שהקב"ה מחשב את הקץ לעשות

צ"ב הלשון שלכאו' היה לו לומר שהקב"ה מחשב לעשות את הקץ, ונראה שבאמת הקב"ה לא צריך לעשות קץ כי הוא נמצא ורק שאנחנו במעשינו עושים אותו, וזהו שה' מחשב את הקץ אימתי לעשותו, ולא לעשות את הקץ.

 

בענין 'מגיד'

הנה כתיב בתורה "והגדת לבנך" (שמות יג ח)  וזהו מגיד, וצריך ביאור שהנה פרש"י על התורה בפר' יתרו שהגדה לשון קשה וזהו שכתוב ותגיד לבני ישראל, (עיין פרק יט פסוק ג) ויוצא לומר לבן בלשון שה את סיפור יציאת מצרים היתכן, ועוד מה שייך לומר זאת בלשון קשה ואיך שייך בזה לשון קשה, וביותר קשה שבמקום אחר בתורה לשון אמירה בחומש דברים "ואמרת לבנך" (דברים פרק ו פסוק כא) ובמס' מכות יא א מבואר שאמירה זה לשון רכה ולכאורה יש סתירה בפסוקים.

והנה כתוב בפסוק בפרשת יתרו ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (יט ג)

ופרש"י ותגד לבני ישראל עונשין ודקדוקין פרש לזכרים, דברים הקשין כגידין.

והנה כתוב בהמשך אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ופרש"י לא פחות ולא יותר.

וצריך ביאור פסוקים אלו.

א. מדוע רק על זה נאמר לא פחות ולא יותר.

ב. היכן פירשה התורה את העונשים ואת הדקדוקים.

ג. היכן נאמרו הדברים שקשים כגידין.

ד. מדוע המשילה זאת התורה לגידין ולא לדברים אחרים שקשים.

ונראה ליישב בזה, על פי מה שכתב האבן עזרא בפר' כי תשא שיסוד התורה זה שאדם ידע את דרגתו, ולכן כשפירשה התורה את דרגתם של עם ישראל זה עונשין ודקדוקין כי כשאדם יודע את דרגתו אין לו מחייב יותר גדול מזה ויודע שמוטל עליו להתנהג כבן של מלך, (ועיין בנפש החיים שער א' פרקים ד' ה' מה שכתב על מלת האדם וכתב שכשאדם ידע זאת ליבו יחיל בקרבו בראותו כמה כל מעשה שהוא עושה משפיע למעלה והאריך מאד בזה בכל שער א' כמה מעשה האדם משפיע למעלה עיין שם) ולכן אמר לו ה' לא פחות ולא יותר הואיל וזה יסוד התורה, ולכן המשילה זאת התורה לגידין הואיל וגידין גם כן הם המחזיק והיסוד של הגוף של האדם, שבתוכם נמצא הדם, וכמו שכתוב בתורה שהדם הוא הנפש, ואבי מורי אמר שמה שהמשיל זאת לגידין הואיל וגיד הוא דבר קשה שאי אפשר לשוברו.

וכ"ז כתבתי בחידושי על התורה, ולפי זה נראה לבאר הענין של ההגדה ובהקדים דברי הנפש החיים בשער י"ג שכתב על הפסוק "ומגיד לאדם מה שיחו" שהכוונה שה' אומר לאדם מה השפיע בעולמות העליונים דיבורו והמילה מגיד מורה על רזא דחכמתא וגילוי סוד וכ"כ בדרשותיו, והסוד היינו מהי ההשפעה של כל מעשה למעלה, עכת"ד.

ובזה נראה לבאר נפלא מהלך חדש בכל ענין ההגדה של פסח, שנקראת מגיד לומר שעל האדם לומר בליל הסדר עד כמה רוממנו ה' יתברך ולומר את המסר שאמר לנו ה' יתברך לאחר יציאת מצרים, שעם ישראל חשוב בעיניו ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי ואת סוד זה הנקרא הגדה צריך לומר לבן וזהו והגדת לבנך וכל המרבה בזה הרי זה משובח הואיל וזה משפיע על האדם להתנהג אחרת איך להתנהג וזה המסר שצריך  לצאת מיום זה יום הפסח.

ובזה מיושב מה שכ' והגדת לבנך ואמרת לבנך, שהדברים קשים שמשמע שיאמר בלשון רכה מזה שכ' ואמרת ומאידך כ' והגדת שמשמע שקשים כגידין, וצ"ב.

ולדברינו ניחא שבא להורות שיאמר לבנו דברים של הגדה – רזא דמילתא, אמנם בלשון רכה.

ונראה שזהו שאומרים בהגדה שאינו יודע לשאול 'את' פתח לו, שלכאו' היה צ"ל אתה פתח לו בלשון זכר, ולדברינו ניחא שבא להורות שיאמר לו כל ענין ההגדה שנתבאר לעיל אך יאמר לו זאת כמו שאומרים לנשים בנועם וברכות לשון, וכנתבאר לעיל.

ורואים שזהו כל היסוד של ליל הסדר שהנה בנוסח ההגדה של תימן, אומרים 'תרומה הבדלינו וכו' והמעיין שם יראה שכל ענינו זה שבח ישראל, עיין שם.

צפון

הנה אמרו "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" דהיינו שלא אוכלין אחר אפיקומן כלום כדי שיישן וטעם מצה בפיו, ונראה לרמוז שטעם זה רמוז במילה "צפון" דהיינו שישמר טעם מצה בפיו (צפון היינו שמירה).

 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים