תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

פרשת קדושים – זכות הקיום בארץ ישראל בקיום תורה ומצוות
ויקרא
כותב החידוש: ישראל מאיר הריס

מראה מקומות: ויקרא טז,ל ; בבעל הטורים שם ; כתובות קיא,א

פרשת קדושים

זכות הקיום בא"י בקיום תורה ומצוות

 

"וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני ה' על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל". (ויקרא טז, ל)

ובבעל הטורים (שם): "ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, וסמיך ליה וכי תבאו אל הארץ, לומר כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון (כתובות קיא, א)".

ובכתובות (קיא,א): "אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון שנאמר (ישעיה לג, כד) 'ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון'".

פרשתנו מעמידה יסוד המצריך ביאור והתבוננות. מה יש בעם היושב בארץ ישראל שהקב"ה מוחל על עוונותיהם ומכח זה יכולים לישב בביטחון ושלוה בלא יראה ופחד מאויביהם? במה שונים יושבי ארץ ישראל מיושבי חוץ לארץ, מה כוחה של א"י?

האם בכח קדושת ארץ ישראל להביא למחילת עוונות? הייתכן שהמתגורר בא"י יוכל לעשות כל העוונות והחטאים ולומר הקב"ה מוחל לי מכח יישוב ארץ ישראל?

המשגיח הרב שלמה וולבה זללה"ה בספרו המצוות השקולות (מהדורה שניה פ"י עמ' קח – ברית קדושת הארץ) כותב בתוך דבריו ארץ ישראל תופסת מקום רב במצוות: מרמ"ח מצוות-עשה קשורות מאה ושלושים מצוות לארץ ישראל שרק בה אפשר לקיים אותן; משס"ה מל"ת ישנן מאה ושלושים ושתים שאנו נזהרים עליהן רק בארץ ישראל. ומאריך להציב עובדה זו שהתושבע"פ מלאה מעיסוקים בענייני א"י.

ומה לנו עוד, הרי הרמב"ן (פר' אחרי יח, כה) כותב "כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ ה', ולפיכך אמרו בספרי וירשת וישבת בה ושמרת לעשות – ישיבת א"י שקולה כנגד כל המצוות שבתורה".

בהמשך דבריו כותב המשגיח ז"ל מעניין הניסים והנפלאות שאירעו לעם ישראל היושב בציון בתקופת מלחמת עיראק, כאשר נשלחו לארץ ישראל שלושים ותשע טילי סקאד ולא מת אחד מהם, ולעומת זאת כאשר נשלח טיל סקאד אחד למחנה צבא ארה"ב בסעודיה נהרגו ממנו ברגע אחד שלושים ותשע חיילים.

יד ההשגחה העליונה היתה על יושבי ארץ ישראל בתקופה ההיא, זאת מכח הסגולה המיוחדת שיש בארץ ישראל?

ומהי הסגולה? הוא היסוד שעיקר נתינת התורה והמצוות לעם ישראל, לא ניתנה אלא לקיום ושמירה בארץ ישראל.

ומדברים אלו מתבאר יסוד עצום בפרשתנו, אין זו סגולה ערטילאית, ערומה ממעש ותוכן, אין להעלות על הדעת כי כל הדר בארץ ישראל נשוא עוון, מתכפרים לו כל עוונותיו, אף אם יעשה כל החטאים, אותן דיורין בארץ ישראל יביאו לכפרה על חטאיו.

זה אינו, אלא עיקר התורה ניתנה לקיימה בארץ ישראל, ממילא מי שדר בארץ ישראל בא לכאן בכדי שיוכל לקיים את התורה והמצוות, ומתוך התעלות וקרבת ה' זו זוכה העם היושב הארץ ישראל להשגחה עליונה והרי הוא נשוא עוון, דהיינו, אף אם ח"ו יחטאו כדרך "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", עוונות אלו יכופרו להם ע"י הקב"ה מכח דרגתם ודבקותם בתורה.

וע"כ אומר הנביא "אל יאמר השכן, חליתי, העם היושב בה נשוא עוון", הנביא מדבר בזמן שהאויבים יעלו לכבוש את ארץ ישראל, וירגישו העם השוכן בארץ ישראל כי הם במצור ומצוק, קושי וחולי. אז אומר הנביא אל להם לירא ולפחוד, עליהם להיות בטוחים בהשגחה העליונה שתהיה עליהם בזכות נשיאת העוון.

חיים של תורה כיסוד ליישוב בארץ

הוא מש"כ בפרשתנו "ונסלח לו מחטאתו אשר חטא", וסמיך ליה "וכי תבואו אל הארץ", והתורה ממשיכה בפירוט מה עליכם לעשות כשתבואו לארץ, וערלתם ערלתו וגו', לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך, ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה' וגו'.

כל צורת החיים של האיש הישראלי העולה ובא לארץ ישראל משתנת ונהפכת לחיים של תורה, חיים של יראת שמים, ובאופן שהאדם בונה את חייו בארץ ישראל ומקיים בזה את הייעוד של עם ישראל בקיום תורה בארץ ישראל, אזי זוכה האדם ל'נסלח מחטאתו אשר חטא'.

ברם, אם לא ישקיע עצמו האיש הישראלי בארץ ישראל בקיום תורה ומצוות, אזי יאמר המקרא 'ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה" (ויקרא כ, כב).

כשהעם היושב בא"י יחיה את אורח חייו כמעשה ארץ מצרים, לא רק שיסבלו, אלא אף תקיא הארץ את עם ישראל לגלות, אין כאן מחילת עוון, לא יחשבו בצורת חיים זו לנשואי עוון, אף אם יחשבו לעם ישראל – אין זו סגולה בעם ישראל, אף אם יישבו בארץ ישראל – לא סגולה היא בארץ ישראל!

היסוד לישיבה בארץ ישראל בשלוה השקט ובטח, הוא רק בקיום תורה ומצוות. בכך יזכו להיות נשואי עוון ויוכלו להיות בטוחים לבל יראו ויפחדו מהאויבים הקמים עליהם.

ההתעוררות מתקופת נגיף הקורונה

התעוררות נוראה היתה בשנה אחרונה [שנת תש"פ – תשפ"א] כאשר בכל העולם התפרצה מגפת הקורונה, והיו מיליוני אנשים חולים ממנה, ומאות אלפים מתו בכל העולם, טלטלה נוראה עברה על כל העולם כולו בסגר, בעוצר, בסגירת שמיים ונפילת כלכלה ופרנסת רבים.

ובתוך כמה חודשים ספורים אנו מגלים חסד ה' עצום, מלבד החסד שהיה בכל תקופת המגפה במיעוט החולים והנפטרים בארץ ישראל, עוד זאת רואים חסד שיכולים אברכי הכוללים, תלמידי תלמודי התורה, חובשי בתי המדרשות לשוב ולשקוד על התורה, בעוד בכל העולם כולו עדיין המגפה משתוללת בעוצמה ומכה בממשלות ועמים, והעם היושב בציון זוכה לפליטה גדולה.

לב מי לא יתעורר מגודל ההשגחה העליונה הנגלית בשנה זו ובשעה זו בארץ ישראל! אך אל לנו לשכוח, כי זכות כל זה אינה באה לעם הישוב בא"י רק בזכות היותם דרי הארץ, אין בכך מאומה אם ממשיכים לבלות את חיינו כמעשה ארץ מצרים, עלינו להתעורר ולהתחזק במעשה ארץ ישראל, הוא קיום התורה והמצוות, רק כך נוכל לזכות לפליטה גדולה וישועה בביאת גואל צדק בבי"א.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים