תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

פרשת שבוע
שמות

מראה מקומות: פרשת וארא

בפרשת שמות בריש פרק ד' כתוב "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך ה': ויאמר אליו ה' מה זה בידך ויאמר מטה: ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו: ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו",

מבואר בפסוק שניסיון הנס היה בהתהפכות המטה לנחש ובחזרתו למטה, ואילו בפרשת וארא בבואם לפני פרעה כתוב בפסוק בריש פרק ז' "כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין: ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין", ולכאו' היה מקום לתמוה מה נשתנה בין המטה הראשון לשני שבראשון הוא נהפך לנחש ובשני לתנין, וביותר שלאחמ"כ משפרעה הכביד את ליבו כתוב שהקב"ה אמר למשה לצאת ליאור והוסיף לו בפ"ז פסוק ט"ו "והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך", שוב קראו שנתהפך לנחש ולא לתנין,

אכן מדקדוק הלשונות נראה שהמטה הראשון היה מטהו של משה, ואילו בפועל מול פרעה כתוב ש"וישלך אהרן את מטהו", דהיינו שהמטה של משה נהפך לנחש ואילו של אהרן לתנין, ולפ"ז מדוקדק היטב שכשהקב"ה הורה לו להגיע לפני פרעה בעודו יוצא אל היאור אמר לו הקב"ה ואת המטה אשר נהפך לנחש תיקח בידך, כיון שהקב"ה רצה שהמטה של משה הוא זה שאהרן יכה איתו על היאור ויהפכנו לדם, וראיה לדבר דהנה באמת היה מקום להסתפק כשהקב"ה אמר למשה בהמשך הדברים "אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים", מה היא כוונת הדברים האם הקב"ה הורה לו לומר לאהרן שישתמש במטה של משה וזהו שאמר לו הקב"ה 'במטך' שהרי הוא דיבר עם משה, או שהקב"ה רק אמר למשה רבינו להורות לאהרן שאהרן יקח את מטהו",

אכן המעיין בפרשת בשלח בפי"ז פ"ה יראה שהקב"ה שם אמר למשה רבינו "עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת", דהיינו ששם מבוארת ההתייחסות למטה של משה במכת דם, ודו"ק.

וצ"ע סוד הדברים בחילוק המטות.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים