תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

צורת הכרובים בזמן חרבן הבית
שמות
כותב החידוש: אליהו חיים ביטון

מראה מקומות: פרשת כי תשא - פרק לז פסוק ט

ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים.
א] הנה הקשו בגמ' בב"ב (צט.) למ"ד פניהם איש אל אחיו הא כתיב ופניהם לבית,  לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.

ובגמ' ביומא (נד:) איתא, בשעה שנכנסו עו"ג להיכל מצאו כרובין מעורין זה בזה.  ומפורסמת קושיית הריטב"א בשם הרב בן מיגא"ש ז"ל דהא בב"ב (צ"ט א') אמרינן שלא היו פניהם איש אל אחיו אלא כשהיו עושין רצונו של מקום.

ור' צדוק הכהן (פרי צדיק פרשת כי תצא) : ואמרנו שכל זמן שלא נכנסו האויבים לא האמינו שיחרב וברגע שראו שנכנסו תיכף הרהרו כל ישראל תשובה בליבם ונקראו תיכף עושין רצונו של מקום ולכן היו הכרובים מעורין. ומהרהור תשובה זו נולד אז רוחו של משיח כמו שאמרו שבתשעה באב נולד משיח, וזהו ברגע קטן עזבתיך.

ב] וראיתי שהביאו תירוץ נפלא, בשם הגאון ר' דוד מן זצ"ל, שאמר שהנה משה רבינו עשה את הכרובים מעורים זה בזה, ופניהם איש אל אחיו. א"כ בשעה שישראל אל עשו רצונו של מקום, נשעה נס והכרובים הסתובבו אל הבית. כלומר הנס קרה רק בזמן שבני ישראל לא עשו רצונו של מקום, על מנת להחזירם בתשובה. א"כ בשעת החורבן, שהקב"ה סילק את כשינתו מהמקדש, כלומר אין יותר ניסים במקדש, א"כ מיד חזרו הכרובים למצבם הטבעי ופניהם איש אל אחיו. ודפח"ח.  

אולם יש להעיר, שהריטב"א שם סיים, "והנכון כמו שפי' הרא"ם ז"ל דהני נמי בנס היו מעורין עכשיו אלא שנעשה נס לרעה כדי לגלות ערותן".  הרי שכן נעשה נס בשעת החורבן.   וההבנה הוא, שלאחר שנעשה הנס ונהפכו פניהם, נהיה כאן מציאות חדשה של פניהם אל הבית. וממילא אף כאשר אין צורך בנס, כעת להחזיר אותם למצבם הראשון, זה עצמו נס נוסף, כיון שזה לשנות את המציאות שנתחדשה בכרובים.  

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

רצון פנימי של דוד המלך

תפילין איך התחיל הסיפור והמצווה

למי הפתילים..

מסע החיים

כי אין הצר שווה בנזק המלך

בכך מסתיים שבחה של אשת רבי עקיבא?

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים