תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

קריעת ים סוף – אמונה בקב"ה
פסח
כותב החידוש: ישראל עזרן

מראה מקומות: שמות יד, הגדה של פסח

בפסוק (שמות יד, ב-ד) כתוב "דבר אל בני ישראל וישובו וגו', וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה", דנה באנת צריך להבין מה היתה המטרה והתכלית בכל העניין של קריעת ים סוף, דכמו שמבואר שבאמת פרעה לא רצה לרדוף אחרי בני ישראל, והקב"ה חיזק את לבו שירדוף אחרי בני ישראל, אך מהמשך פסוק "וכבדה כו'" מבואר שהתכלית היא כדי להפרע מפרעה, וכמו שמבואר בהגדה שהמצריים לקו במצרים פי חמש יותר ממה שלקו במצרים, כדאיתא בהגדה רבי יוסי הגלילי אומר וכו'.

אך דבר זה צריך ביאור שהרי לא חסר דרכים לקב"ה להיפרע מהמצריים, ויכל להיפרע מהם כשעוד עם ישראל היו במצרים, ומה העניין שאחרי שכבר בני ישראל יצאו ממצרים הקב"ה נפרע מהם בים סוף, ואין לומר שהקב"ה רצה להטביעם בים מידה כנגד מידה כדאיתא בסוטה (יא, א), דאפשר להציף עליהם את מי הנילוס, כמו דור אנוש שעלה עליהם האוקיינוס.

ועוד כתוב בהגדה "תורי זהב נעשה לך זה ביזת מצרים עם נקודות הכסף זה ביזת הים" ומבואר שם שגדולה ביזת הים מביזת מצרים, שהרכוש שהיה בבתים נטלו במצרים והרכוש שהיה באוצרות נטלו בים, ורואים שגם ההבטחה של אחרי כן יצאו ברכוש גדול, שהיא חלק מיציאת מצרים התקיימה רק בקריעת ים סוף, וגם ענין זה צריך ביאור חמה התקיים רק בקריעת ים סוף.

 כתוב במכילתא (שמות יד) על הפסוק יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמעיני את קולך דקאי על עם ישראל שהיו במדבר שמלפניהם היה ים סוף ומאחוריהם המצריים ולא היה להם לאן לברוח, דמתוך צרה זו שלא ראו אפשרות לישועה התפללו לקב"ה, ומבואר במכילתא שטעם קריעת ים סוף היה בשביל לעורר את עם ישראל בתפילה לקב"ה, אך צריך ביאור מה היה העניין שדווקא כעת רצה הקב"ה שעם ישראל יתחזקו בתפילה, וביותר שמבואר בגמרא שהים לא נבקע עד שהם קפצו לים והגיעו למצב שהם נטבעים ומתוך זה זעקו לקב"ה, וצריך להבין כנ"ל, מה הענין שהקב"ה רצה מהם מסירות נפש כדי שיצילם.

ונראה שהנה כתוב (שם, לא) "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ומבואר שהפסגה שאליה הגיעו עם ישראל ע"י קריעת ים סוף היתה אמונה בקב"ה, ונראה שהזכות של עם ישראל לצאת ממצרים היא ע"י אמונה בקב"ה, וכמו שמבואר בגר"א על הכתוב בהגדה "רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב" דלכאורה קשה מה ענין בסימנים אלו, וכי הוא בא ללמדנו מהם הראשי תיבות של עשרת המכות, אלא שהמטרה של עשרת המכות היתה להחדיר אמונה בעם ישראל, וע"י עשרת המכות הם ראו את שליטת ה' בעולם, וזה כוונת רבי יהודה שהמכות התחלקו לשלושה, להראות שהקב"ה שולט בקרקע ומעל הקרקע ובאוויר.

והנה עד עתה עם ישראל ראו את הנהגת ה' בעולם, אך זה עדיין לא היה שייך אליהם הם לא התנסו באמונה בקב"ה, וכדי שכל האמונה שהם ראו תיכנס ותחדור לליבם, הם צריך לתרגל את האמונה בעצמם, וזאת היתה המטרה של קריעת ים סוף, להכניס את עם ישראל למצב שאין להם שום אפשרות להינצל באופן טבעי, וע"י שהם יאמינו בקב"ה שהוא כל יכול ותמיד בידו להצילם, תכנס כל האמונה בקב"ה שהם ראו במצרים, ומשום כך היה צריך שהם יפצו לים שעל ידי זה הם השרישו בליבם, שאנו בוטחים בקב"ה ואף קופצים לים מתוך אמונה ברורה שהקב"ה יצילנו.  

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים