תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

שבת הגדול
פסח
כותב החידוש: ישראל עזרן

מראה מקומות: שולחן ערוך הלכות פסח סימן תל סעיף א

מובא בהלכה (שולחן ערוך אורח חיים תל, א) שהשבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול על השם שנעשה בו, והיינו כמבואר [עיין שבולי הלקט סדר פסח ה ועוד מפרשים] שבאותה שנה שיצאו ממצרים חל פסח ביום חמישי ושבת הקודמת היתה י' ניסן, ויש דין בכל קרבן לבדוק אותו ארבע ימים קודם ממום, וזה ע"י שקושרים אותו לרגלי המיטה, וכיון שי' ניסן זה ארבע ימים לפני י"ד ניסן שבו מקריבים את קרבן פסח, היו צריכים לקחת את הכבש ולקושרו לרגלי המיטה בשבת, והמצריים מאד כעסו ורצו להיפרע מעם ישראל ע"כ שהם רוצים לשחוט את הכבש שהוא אלוהי מצרים, ונעשה נס שהיו מעיהן מתהפכין ושורפים עליהם ולא יכלו להזיק לעם ישראל, וע"ש נס נקראת שבת הגדול.

וצריך להבין מה מיוחד בנס זה כ"כ שנקראת שבת על שמו לדורות, ואילו בשאר הניסים שנעעשו כעשרת המכות לא מצינו שקראו יום מסוים על שם איזה מכה מעשרת המכות, על אף ששם לכאורה הנס גדול יותר.

והנה מובא בהגדה "ואת ערום ועריה ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי" ומבארים שהקב"ה רצה לגאול את עם ישראל אך הם היו במצב של ערום ועריה שלא היתה בידם זכות להיגאל ממצרים שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, ואומר לך בדמייך חיי שנתן הקב"ה לישראל מצות ברית מילה וקרבן פסח דהיינו שני דמים, ובזכות זה הם יוכלו לצאת ממצרים.

ויש להבין מה הטעם שבחר הקב"ה דווקא במצוות אלו שבזכותם הם ייצאו ממצרים.

והנה מובא שעניינה של ברית מילה זה חותם עבדות שאדם מניח בגופו להורות שגופו [דהיינו כל רצונותיו ותאוותיו] משעובדות לקב"ה, ועפי"ז מובן הטעם שבזכות מצוה זו ייצאו ממצרים, דעם ישראל היה רחוק מהקב"ה וע"י הברית שעשו בבשרם הקנו את גופם לקב"ה, ובזה הם התקרבו אליו.

אך עדיין צריך להבין מה מיוחד בקרבן פסח שבזכותו היו צריכים להיגאל ממצרים, ונראה על פי מה שהבאנו שהכבש היה אלוהי מצרים דהיינו שהוא סימל את התרבות וערך היקר והקדוש בעיני מצרים ועם ישראל שהיו שקועים בטומאתם, ולכן הם הצטוו לקחת את הסמל הזה ולהקריב אותו לקב"ה, דעי"ז אומרים לקב"ה שאת כל כולנו מסרנו לך את גופנו הקננו לך בברית מילה, ואת הערכים והתרבות שלנו הקרבנו למענך, מעתה אין לנו כלום משלונו ותרבותנו היא תרבות היהדות, דזה השקפת היהדות שאין שום דבר שנמצא מחוץ לתורה, כל דבר צריך להיות ע"פ השקפת התורה, התורה מקיפה את חיי היהודי בל פרט מחייו.

וזה הטעם ששבת הגדול נקראת על שם אותו נס, באמת היו ניסים הרבה יותר גדולים ממנו, אך נס זה אמור להיזכר לדורות ללמוד ממנו, דתחילת ההתנתקות של עם ישראל מהמצריים ומתרבותם, היה כשהם לקחו את אלוהי מצרים וקשרו אותו לרגלי המיטה כדי להקריבו, שבזה שהם ביזו את אלוהי מצרים והעמידוהו לשחיטה ויצאו כנגד הזרם שהיה במצרים, וכמו שמבואר בשבלי הלקט שהבאנו לעיל, ומשום טעם זה ציינו את יום הזה שהוא תחילת יציאתם הרוחנית של עם ישראל ממצרים. 

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים