תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

שיעבוד ע"פ עדים ושיעבוד המפורש בשטר
גיטין
כותב החידוש: ישראל מאיר אביטן

מראה מקומות: גיטין ל"ז א' ותוס' שם.

איתא בגמ' גיטין ל"ז א' דר' יוחנן וריש לקיש סבירא להו שטר שיש בו אחריות נכסים אין שביעית משמטתו דכמאן דגבוי דמי, והקשו התוס' מהא דאונס קנס ופיתוי שזקפן במלוה שביעית משמטתן ואע"ג דמשעמד בדין גבי ממשעבדי ולא אמרינן כגבוי דמי. וכתבו התוס' לחלק דהיכא דמפורש השיעבוד בשטר אלים טפי וס"ל לר' יוחנן ור"ל דאינו משמט.

ולכאו' הדבר טעון ביאור מאי נפק"מ אי איכא שטר או בע"פ, והא סו"ס כגבוי דמי ולכאו' היה ראוי מן הדין ששביעית לא תשמט.

ונראה ביאור הדבר דשיעבוד ע"פ עדים לית ליה קנין, ולהכי גדר השיעבוד הוא שקרקע זו עומדת לגבייה, משא"כ שיעבוד בשטר הרי הוא עשה מעשה קנין, דשטר קונה קרקע, וגדר הדבר הוא שהוא קנה את הקרקע לענין גבייה, ולהכי עדיף טפי ויותר ראוי שלא ישמט בשביעית כיון דחשיב כאילו המלוה מוחזק בחובו מחמת הקרקע שקנויה לו לענין גביה ודו"ק.

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

היצר שדוחף

מגילת אסתר פרק ב פסוק ט כתוב " וישנה ואת נערותה לטוב ….. "

פרשת משפטים

פורים – מידת השמחה

מה פשר מנהג אכילת אוזני המן, ומדוע זכה המן שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, ושהמחנך הדגול יצא ממנו

עלון וטהר לבנו – פורים חידושים מקוריים וחיזוקים נפלאים

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים