תודה לאתר רשות היחיד על התרומה האדירה לפרויקט

תפילה אינה נס
דברים
כותב החידוש: אנונימי

מראה מקומות: דברים לד י קידושין כט

"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים לכל האתת והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו". (דברים פ' לד' פס' י' יא').

וכתב הרמב"ן (שם פס' יא') "והנה גם לשאר הנביאים נעשו אותות ומופתים כאליהו ואלישע שעשו מופתים רבים אבל ההפלגה למשה רבינו בהם אמרו במדרש כל הנביאים כולם היו עושים ניסים על ידי תפלה כחמה לאלישע ובן הצרפית ועצירת גשמים לאליהו ובן השונמית לאלישע אבל משה מיד היה עושה[1]". והדבר צ"ב הוא, וכי ע"י תפילה אין במעשיהם משום נס.

והנה בגמ' בקידושין (דף כט ע"ב) איתא "כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא שמע אביי דקא הוה אתי הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוה מיתזקי אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא על בת בההוא בי רבנן אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין".

ובמהרש"א שם (ד"ה אפשר) הקשה "וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכויותיו" וכו', ותירץ "דודאי סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי נס".

ומבואר שתפילה אינה נס, אלא המתפלל בטבע הוא שתיענה תפילתו, וזה מש"כ במדרש שהביא הרמב"ן שרק משה עשה נס, שאליהו ואלישע התפללו, ואין תפילה נס, משא"כ משה עשה נס, שאף בלי תפילה הצליח. 

ולמדנו בזה דבר אחד: "תפילה אינה נס".          

[1] והוסיף הרמב"ן שם "ואין המדרש הזה ברור".

אהבת? שתף את החידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא:

יפטר מחברו מהלכה 2

יפטר מחברו מהלכה

חכם הלומד מכל אדם

זהירין בהרשאה

זהירין בהליכה

ברכה בדבר הסמוי מהעין

תפריט נגישות

עזרו לנו בהפצה!
השאירו לנו פרטים ואנו נחזור אליכם

גם אתם מועניניים לזכות את הרבים ולעזור לנו בהפצה (לא בתרומה כספית!)

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.

לנוחיותכם: "חידושי העם" גם באפליקציה

היי, רוצה להשאיר חידוש אבל הוא עדיין לא מוכן?

כדי שלא תפספס! תשאיר פרטים ונשלח לך תזכורת בעוד כמה ימים